Oktatás és technológia

A tantárgy angol neve: Education and Technology

Adatlap utolsó módosítása: 2014. november 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Műszaki Pedagógia Tanszék

Villamosmérnöki Szak
Műszaki Informatika Szak
Egészségügyi Mérnöki Szak
Gazdasági Informatikai Szak
Választható tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT51A023   1/1/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benedek András,
A tantárgy tanszéki weboldala http://mpt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3Aoktatas-es-technologia&catid=14%3Aadatlapok&Itemid=32&lang=hu
4. A tantárgy előadója
Csécsei Pál
egyetemi tanársegéd APPI - Műszaki Pedagógia Tsz.
 Horváth Cz. János
egyetemi tanársegéd
 APPI - Műszaki Pedagógia Tsz.
 Dr. Molnár György
 egyetemi docens
 APPI - Műszaki Pedagógia Tsz.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Középiskolai társadalomtudományok és természettudományok

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Nincs előfeltétele a tárgy felvételének

7. A tantárgy célkitűzése

A szabadon választható tantárgy a technológiák oktatásban-képzésben, egyéni tanulásban betöltött szerepét elemzi, az oktatástechnológia műszaki rendszerek által működtetett eszközeitől (az első audio-vizuális eszközöktől, komplex észlelést lehetővé tévő technikai megoldásoktól) kezdve, a napjainkban mindennapi használatba kerülő interaktív kommunikációs eszközökig (internet, mobiltelefonok stb.) A kurzus keretében a hallgatók megismerkednek azzal a hatásmechanizmussal, amelynek révén az oktatásban alkalmazott kommunikációs technológiák az adott korszak oktatási-nevelési gyakorlatának jellemző műszaki keretét képezik. A hallgatók a kurzus során rendszerezik a technológiák által kínált kommunikációs tevékenységeket a tanulás és az oktatás sajátosságainak megfelelően.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

 
1. Digitális médiarögzítés és feldolgozás alapjai
2. FLASH animáció készítés alapjai
3. Mikrotartalom készítés alapjai
4. SCORM tananyagkészítés (Wimba és eXe learning)
5. Interaktív tábla használata
6. Presenter és vezetéknélküli segédeszközök az oktatásban
7. Ellenőrzés és értékelés támogatása IKT-val
8. 3D alkalmazások és okostelefonok a tanulásban
9. Fotográfia története és elméleti alapjai
10. Klasszikus fotolaboratóriumi műveletek
11. Digitális fényképkészítés és feldolgozás alapjai
12. Hang és videoszerjesztő programok a tanulás támogatásában    

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

1 óra előadás, 1 óra gyakorlat

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

Kettő vonatkozó témájú elektronikus portfólió elkészítése és bemutatása.

 

11. Pótlási lehetőségek

A TVSZ-ben foglaltak szerint: A beadandó portfóliók a pótlási időszak végéig pótolhatóak.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadások ideje alatt illetve a vizsgaidőszakban folyamatosan a megadott konzultációs időpontokban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Barabási Albert-László: Behálózva. A hálózatok új tudománya. Helikon Kiadó, Budapest, 2008.

Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia Typotex Kiadó. Budapest, 2008.

Benedek András, "Mobil tanulás és az egész életen át megszerezhető tudás", a Nyíri Kristóf által szerkesztett Mobiltársadalomkutatás: Paradigmák – perspektívák c. kötetben, Budapest: MTA, 2007. (online: <http://www.socialscience.t-mobile.hu/dok/11 _benedek.pdf>)

Benedek András: Tanulás és tudás a digitális korban. In: Magyar Tudomány 2007. 9. sz. "A jövőről a jelenben". Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet, 1159-1162. p.

Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek. Habilitációs értekezés. Debrecen, 2007

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 28
Félévközi készülés órákra 14
Felkészülés zárthelyire -
Házi feladat elkészítése 9
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 9
Vizsgafelkészülés -
Összesen 60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Benedek András

egyetemi tanár

APPI Műszaki Pedagógia Tanszék