Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Oktatás és technológia

  A tantárgy angol neve: Education and Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. november 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Műszaki Pedagógia Tanszék

  Villamosmérnöki Szak
  Műszaki Informatika Szak
  Egészségügyi Mérnöki Szak
  Gazdasági Informatikai Szak
  Választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT51A023   1/1/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benedek András,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://mpt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3Aoktatas-es-technologia&catid=14%3Aadatlapok&Itemid=32&lang=hu
  4. A tantárgy előadója
  Csécsei Pál
  egyetemi tanársegéd APPI - Műszaki Pedagógia Tsz.
   Horváth Cz. János
  egyetemi tanársegéd
   APPI - Műszaki Pedagógia Tsz.
   Dr. Molnár György
   egyetemi docens
   APPI - Műszaki Pedagógia Tsz.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Középiskolai társadalomtudományok és természettudományok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs előfeltétele a tárgy felvételének

  7. A tantárgy célkitűzése

  A szabadon választható tantárgy a technológiák oktatásban-képzésben, egyéni tanulásban betöltött szerepét elemzi, az oktatástechnológia műszaki rendszerek által működtetett eszközeitől (az első audio-vizuális eszközöktől, komplex észlelést lehetővé tévő technikai megoldásoktól) kezdve, a napjainkban mindennapi használatba kerülő interaktív kommunikációs eszközökig (internet, mobiltelefonok stb.) A kurzus keretében a hallgatók megismerkednek azzal a hatásmechanizmussal, amelynek révén az oktatásban alkalmazott kommunikációs technológiák az adott korszak oktatási-nevelési gyakorlatának jellemző műszaki keretét képezik. A hallgatók a kurzus során rendszerezik a technológiák által kínált kommunikációs tevékenységeket a tanulás és az oktatás sajátosságainak megfelelően.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

   
  1. Digitális médiarögzítés és feldolgozás alapjai
  2. FLASH animáció készítés alapjai
  3. Mikrotartalom készítés alapjai
  4. SCORM tananyagkészítés (Wimba és eXe learning)
  5. Interaktív tábla használata
  6. Presenter és vezetéknélküli segédeszközök az oktatásban
  7. Ellenőrzés és értékelés támogatása IKT-val
  8. 3D alkalmazások és okostelefonok a tanulásban
  9. Fotográfia története és elméleti alapjai
  10. Klasszikus fotolaboratóriumi műveletek
  11. Digitális fényképkészítés és feldolgozás alapjai
  12. Hang és videoszerjesztő programok a tanulás támogatásában    

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  1 óra előadás, 1 óra gyakorlat

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  Kettő vonatkozó témájú elektronikus portfólió elkészítése és bemutatása.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ-ben foglaltak szerint: A beadandó portfóliók a pótlási időszak végéig pótolhatóak.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadások ideje alatt illetve a vizsgaidőszakban folyamatosan a megadott konzultációs időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Barabási Albert-László: Behálózva. A hálózatok új tudománya. Helikon Kiadó, Budapest, 2008.

  Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia Typotex Kiadó. Budapest, 2008.

  Benedek András, "Mobil tanulás és az egész életen át megszerezhető tudás", a Nyíri Kristóf által szerkesztett Mobiltársadalomkutatás: Paradigmák – perspektívák c. kötetben, Budapest: MTA, 2007. (online: <http://www.socialscience.t-mobile.hu/dok/11 _benedek.pdf>)

  Benedek András: Tanulás és tudás a digitális korban. In: Magyar Tudomány 2007. 9. sz. "A jövőről a jelenben". Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet, 1159-1162. p.

  Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek. Habilitációs értekezés. Debrecen, 2007

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 28
  Félévközi készülés órákra 14
  Felkészülés zárthelyire -
  Házi feladat elkészítése 9
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 9
  Vizsgafelkészülés -
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Benedek András

  egyetemi tanár

  APPI Műszaki Pedagógia Tanszék