Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mérnöki módszerek a pedagógiában

  A tantárgy angol neve: Technical Methods in Education

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. november 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaság - és Társadalomtudományi Kar

  Műszaki Pedagógia Tanszék 


  Villamosmérnöki szak
  Mérnökinformatikus szak
  Egészségügyi mérnök szak
  Gazdaságinformatikus szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT51A022   1/1/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kata János,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://mpt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=108%3Amernoeki-modszerek-a-pedagogiaban-bmegt51a022&catid=14%3Aadatlapok&Itemid=32&lang=hu
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Kata János

  mestertanár

  APPI Műszaki Pedagógia Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Nincs közvetlen alapozó ismeretanyag/általános műszaki alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs előfeltétele a tárgy felvételének

  7. A tantárgy célkitűzése

  A mérnöki tervezés és elemzés módszereinek bemutatása a pedagógia területén.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A rendszerelmélet alapfogalmainak áttekintése.

  2)         Operációkutatási alapfogalmak áttekintése.

  3)         Statisztikai és méréstechnikai alapfogalmak áttekintése.

  4)         A tanítási-tanulási folyamat rendszertechnikai értelmezése.

  5)         Döntési modellek a pedagógiában (vizsgarend mennyiségi tervezése)

  6)         Hálós modellek a pedagógiában (vizsgarend sorrendi tervezése)

  7)         Adatfeltárási módszerek szekunder forrásokból (tanulmányi eredmények elemzése)

  8)         Adatfeltárási módszerek primer forrásokból (mérések és adatfelvételek)

  9)         Tanulói viselkedések időbeli felvétele (óramegfigyelés)

  10)       Tanulói motivációk felvétele (kérdőíves adatgyűjtés)

  11)       Adatok kiértékelése leíró statisztikai módszerekkel (alapmódszerek excel-programmal)

  12)       Adatok kiértékelése elemző statisztikai módszerekkel (regresszióanalízis excel-programmal)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás 1 óra, gyakorlat 0,5 óra, iskolai felmérés 0,5 óra

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: projektfeladat 1. az adatfelvétel témakörében 2. az adatelemzés témakörében

  11. Pótlási lehetőségek

  A projektfeladatok esetében a vizsgaidőszak 3. hetéig

  12. Konzultációs lehetőségek

  A Tvsz-ben foglaltak szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kata János:Korszerű módszerek a szakképzésben Typotex Kiadó, Budapest, 2007.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 28
  Félévközi készülés órákra -
  Felkészülés zárthelyire 4
  Házi feladat elkészítése 14
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 14
  Vizsgafelkészülés -
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Kata János

  mestertanár

  APPI Műszaki Pedagógia Tsz.