Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tanulás és életpálya

  A tantárgy angol neve: (Lifelong) Learning and Working Life

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. november 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Műszaki Pedagógia Tanszék

  Villamosmérnöki szak
  Mérnökinformatikus szak
  Egészségügyi mérnök szak
  Gazdaságinformatikus szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT51A020   1/1/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kálmán Anikó,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://mpt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=111%3Atanulas-es-eletpalya-bmegt51a020&catid=14%3Aadatlapok&Itemid=32&lang=hu
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Kálmán Anikó

   

  egyetemi docens

   

  APPI Műszaki Pedagógia Tanszék

   

  Dr. Molnár György
   egyetemi docens APPI Műszaki Pedagógia Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Iskolarendszer által szerzett tanulási tapasztalatok, ismeretek. A műszaki értelmiségi pályák munkaerőpiaci megítélése, változásuk. Külföldi élmények, benyomások tapasztalatok. Saját pályakép, jövőkép. Tanulási stílusok.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -          Nincs előfeltétele a tárgy felvételének

  7. A tantárgy célkitűzése

  -          Önálló probléma-felismerési és megoldási készség fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt a hazai és európai munkaerőpiaci kihívások elemzésével.

  -          Választható feladatok és önirányított tanulási folyamatok keretében, a műszaki területekre koncentráló programtervezés lépéseinek elsajátítása során, a hallgatók érdeklődésének leginkább megfelelő műszaki területek orientációjára nyílik lehetőség.

  -          A képzés során törekszünk az elméleti ismeretek, változások elemzésével, minél szélesebb körű műszaki példákon, és esettanulmányokon keresztül a gyakorlati alkalmazhatóság bemutatására és a nagyfokú gyakorlatorientációra.

  -          A hallgatók a képzés során megszerzik a szükséges ismereteket és képességeket. Megismerik az életen át tartó versenyképes tudás fenntartásának jelentőségét, önálló foglalkozás és munkakör elemzést végezve saját tanulási képességeit és módszereit elemezve. Megértik a tanulási készség mint életkészség problematikáját az új típusú kapcsolati tőke, hálózati munka, team munka, munkamódszereit az életen át tartó tanulás kontextusában.

  -          Mit jelent nem csak fennmaradni, hanem sikeresnek is lenni a mai dinamikusan változó szakmai és globális környezetben?

  -          Készek Önök a kihívásra?

  8. A tantárgy részletes tematikája EU foglalkoztathatóság – mobilitás:

   

  (1)         Egyéni / csoportos felkészülés a nemzetközi munkaerőpiacra
  Alkalmazkodás a változó munkakörökhöz

  (2)         EU LLL témakörök elemzése, működő szervezetek

  (3)         Hálózatok / kapcsolatok létrehozása és fejlesztése, a partnerség, kapcsolati tőke jelentősége (Human Capital)
  Munkaköri kapcsolatok / nemzetközi kapcsolatok

      Önirányított programtervezés:

   

  (4)         Az életen át tartó versenyképes tudás fenntartása
  Képesség- és teljesítményfejlesztés

  (5)         Folyamattervezés / folyamatvezetés
  Foglalkoztatás elemzés

  (6)         Csoport menedzsmenthez szükséges kompetenciák /készségek fejlesztése
  Szakmai együttműködés

  (7)         Választható feladatok – projektmunka

  (8)         Vállalati projekt szimulációk

      Az életen át tartó önirányítás fejlesztése:

   

  (9)         Tanulási készség mint életkészség

  (10)     Az életen át tartó szituatíve fejlődés

  (11)     Önértékelés / csoportértékelés
  Értékorientáció – szabadidő

  (12)     Öntevékenység / önnevelés formái, változásai, irányítása

  (13)     Probléma megoldási készségek fejlesztése
  Helyzetorientált / gyakorlat orientált szakmai és professzionális fejlődés / fejlesztés

  Projektmunka prezentáció:

   

  (14)     Projektmunka prezentáció

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  -          1 óra előadás, 1 óra gyakorlat

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: (A) képesség- és teljesítményfejlesztési, (B) helyzetorientált / gyakorlat orientált és (C) folyamattervezési projektfeladatok / esettanulmányok és feladatok elkészítése, bemutatása, értékelése. Elektronikus online Zh megírása.


  11. Pótlási lehetőségek

  -          A Tvsz-ben foglaltak szerint - a feladatok a pótlási  időszak végéig pótolhatóak.

  12. Konzultációs lehetőségek

  -          A félév során az előadóval folyamatosan az előadásokhoz csatlakozva

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -          Kálmán, A. (2006): Tanári szerepek – tanulási stílusok (A felnőtt-tanulás folyamata), ISBN 963-8088-16-8, ISSN 1588-9572, OKKER, Budapest

  -          Kálmán, A. (2005): Andragógiai módszertan: a felnőttoktatók kompetenciái, Budapest: Lifelong Learning Füzetek, ISBN 963-9228-96-6, OKKER, Budapest, 136 oldal

   

  E-learning formájában feldolgozandó tanulmányok:

   

  -          Brookfield, Stephen D.: Tanári szerepek és tanítási stílusok                           1-10. oldalig
  in: Titmus, Colin J. (ed.): Lifelong Education for Adults - An International Handbook. Pergamon Press. Oxford, New York, Beijing, Frankfurt, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto 1989. ISBN 0-08-030851-1

  -          Brookfield, Stephen D.: A felnőtt tanulás megértése és facilitálása.              1-26. oldalig
  Understanding and Facilitating Adult Learning (A Comprehensive Analysis of Principles and Effective Practices), Open University Press, Milton Keynes, 1986

  -          Kolb, David A.: A tanulási stílusok leltára.                                                     1-12. oldalig
  LSI-Learning-Style Inventory. Self- scoring Inventory and Interpretation Booklet. McBer and Company, Training Resources Group, Boston, 1985.

  -          MacKeracher, D.: Élettávú tanulás: következtetések az oktatók számára       1-6. oldalig.
  Lifespan Learning: Implications for Educators, 187-193.
  in: Titmus, Colin J. (ed.): Lifelong Education for Adults. An International Handbook. Pergamon Press. Oxford, New York, Beijing, Frankfurt, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto 1989. ISBN 0-08-030851-1

  -          Sinnett, Wiliam E.: A kompetenciából kiinduló képzés és programfejlesztés. Bevezetés és vázlat. Humbert College, Toronto, Ontario, Canada, 1993.                                                      2-18. oldalig

  Renner, Peter F.: Az oktató „túlélési felszerelése”   2-18. oldalig
  The instructor ’s survival kit. Vancouver, BC: PFR Training Associates Ltd, 1978
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 28
  Félévközi készülés órákra 4
  Felkészülés zárthelyire 4
  Házi feladat elkészítése 14
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés -
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Kálmán Anikó

   

  egyetemi docens

   

  APPI Műszaki Pedagógia Tanszék