Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szakképzés és munkaerőpiac

  A tantárgy angol neve: Vocational Training and Labour Market

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Műszaki Pedagógia Tanszék

  Villamosmérnöki Szak
  Műszaki Informatika Szak
  Egészségügyi Mérnöki Szak
  Gazdasági Informatikai Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT51A018   1/1/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benedek András,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://mpt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=112%3Aszakkepzes-es-munkaerpiac-bmegt51a018&catid=14%3Aadatlapok&Itemid=32&lang=hu
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Benedek András

  egyetemi tanár

  Műszaki Pedagógia Tanszék

  Szabóné dr. Berki Éva

  SZPSZK igazgató

  Műszaki Pedagógia Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Nincsenek előzetesen elvárt ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

   

   

  Nincs előfeltétele a tárgy felvételének.

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A szakképzéssel, oktatással és képzéssel szembeni Közösségi elvárások, az EU oktatási, szakképzési politikájának, fejlesztési törekvéseinek és az egyes tagországok oktatási keretrendszereinek megismertetése.

  A szakképzés (részeként a felsőoktatás) és gazdaság kapcsolatrendszerének bemutatása, tagországi példákkal.

  A munkaerőpiac fogalmainak és sajátosságainak, valamint a kompetencia alapú fejlesztés, képzés iránti munkaerő-piaci igények-, a munkavégzési kompetenciák megismertetése.

  A pályakezdő munkavállalói készségfejlesztés- és az életpálya tervezés tudatosságának formálása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1)      A szakképzés alapfogalmai, kompetenciák és kvalifikációk a szakképzésben.

  2)      A Nyugat-európai tagországok oktatási keretrendszerei

  3)      Az Észak-európai tagországok oktatási keretrendszerei

  4)      A Közép-európai tagországok oktatási keretrendszerei

  5)      A Dél- és Délkelet-európai tagországok oktatási keretrendszerei

  6)      A gazdaság és oktatás kapcsolatrendszerének megjelenési formái és főbb jellemzői

  7)      A kompetencia alapú fejlesztés, képzés iránti munkaerő-piaci igények, a munkavégzési kompetenciák

  8)      A munkaerő-piac fogalma, főbb jellemző, jelenségei, a szakképzés és foglalkoztatás főbb globális és területi jellemzője

  9)      A munkaerő-piaci kereslet és a képzési kínálat összehangolhatósága, kiemelten a szakképzésben- a hazai szakképzés fejlesztési irányai napjainkban

  10)  Munkaerőpiac és versenyképesség – munkapiaci trendek

  11)  Az oktatásból a munka világába – foglalkoztathatóság, mobilitás

  12)  A versenyképesség európai dimenziói - az egyén versenyképességének lehetőségei

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás 1 óra, gyakorlat 1 óra

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: az órákon való aktív, személyes részvétel, valamint

  a 2., vagy 3., vagy 4., vagy 5. témakörből egyéni érdeklődés alapján választott tagország vonatkozásában önálló forrásfeltárással az alábbi projektfeladatok teljesítése:

  1. szakképzési rendszer, kiemelten a közgazdasági/műszaki szakképzési rendszer,

  2. gazdaság és szakképzés közötti kapcsolatrendszer,

  3. uniós oktatási projektekben való részvétel és az elmúlt 5 év fejlesztési eredményeinek

  bemutatása – 18 - 20 oldal írásmű (forrásfeldolgozás szabályai szerint), Ppt-s prezentáció beadása és prezentációja a csoportban

  11. Pótlási lehetőségek A TVSZ-ben foglaltak szerint: A beadandó projektfeladatok a pótlási időszak végéig pótolhatóak.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadások ideje alatt illetve a vizsgaidőszakban folyamatosan a megadott konzultációs időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·         Benedek András (2007): Nemzetközi összehasonlító elemzés a szakképzésben Készült a „Nemzetközi összehasonlító elemzés a szakképzési rendszerek állapotáról, működéséről és fejlesztéséről”  projekt keretében Kiadó: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Budapest, 2007.

  ·         Benedek András (2006): Szakképzés-pedagógia (Szerk.) TYPOTEX Budapest, 2006.

  ·         Benedek András (2003): Változó szakképzés. A magyar szakképzés szerkezetének változásai a XX. század utolsó negyedében. OKKER. 2003. 251 p.

  ·         Galasi Péter – Varga Júlia: Munkaerőpiac és oktatás KTI Füzetek 1. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budapest, 2005.

  ·         Scharle Ágota (2007): The effect of  welfare provision on female labour supplay in Central and Eastern Europe Journal of Comparative Policy Analysis 9 (2), 157-174.

  ·         Szabóné Berki Éva (2006): A kompetencia alapú fejlesztés, képzés közösségi igénye Társadalom és Gazdaság 28 (2), 203-223.

  ·      The Bologna Process UNICE’s position and expectations 15 October 2004 

        http://www.oecd.org/searchResult/0,2665,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html

  ·         Varga Júlia: Munkapiaci trendek Magyarországon 2006 In.: Munkaerőpiaci tükör 2006 Szerk: Fazekas Károly, Cseres-Gergely Zsombor - Schark Ágota MTA Közgazdaságtudományi Intézet Országos Foglalkoztatási Alapítvány Budapest, 2007. 13-29 p

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 12
  Felkészülés zárthelyire -
  Házi feladat elkészítése 14
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 6
  Vizsgafelkészülés -
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Szabóné dr. Berki Éva

  SZPSZK igazgató

  Műszaki Pedagógia Tanszék