Prezentáció

A tantárgy angol neve: Presentation

Adatlap utolsó módosítása: 2013. május 9.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Műszaki Pedagógia Tanszék

Mérnök Informatikus Szak 
Műszaki Informatika Szak
Gazdasági Informatikai Szak

Szabadon választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT51A004   1/1/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sturcz Zoltán,
A tantárgy tanszéki weboldala http://mpt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=114%3Aprezentacio-bmegt51a004&catid=14%3Aadatlapok&Itemid=32&lang=hu
4. A tantárgy előadója
Dr. Sturcz Zoltán

 

egyetemi docens

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Középiskolai matematikai, fizikai, informatikai, anyanyelvi és idegen nyelvi ismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs előfeltétele a tárgy felvételének

 

7. A tantárgy célkitűzése

A szakmai anyanyelvi, a szakmai kommunikációs és a nyelvművelői ismeretek, készségek, képességek kialakítása és a nyelvi-anyanyelvi tudatosság formálása.

8. A tantárgy részletes tematikája

A szóbeli és az írásbeli prezentáció fajtái; nyelvi és előadási formái, megjelenítési lehetőségei

Felkészülés a prezentációra (szakmai, technikai pszichológiai, retorikai, stb. elemek)

Az írásművek alkotásának formai, protokolláris szabályai és jellegzetességei

A beszédművek alkotásának formai, protokolláris szabályai és jellegzetességei

Technikai eszköztár a prezentációban: papíralapú eszközök, hagyományos technikák, új technikai lehetőségek, info- és médiatechnikák

Előadó és közönség együttműködése, kapcsolata, viselkedéskultúrája

Előadói és prezentációs formák (workshop, brainstorming, kerek asztal, szekció-előadás, konferencia-előadás, felszólalás, stb.)

A prezentációs anyagok készítésének forrásai, a források felhasználási módjai, szakmai szabályai, etikája (tanulmány, könyv, képanyag, sajtó, világháló, stb.)

Infotechnika, prezentáció, pedagógia

Előadásmód és pedagógia

Tanfolyami, továbbképzési, felnőttképzési pedagógiai eszköztár

A távoktatás pedagógiája

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) heti előadás 1 óra, gyakorlat 1 óra
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: 1. általános nyelvi, 2. szaknyelvi, 3. nyelvművelői projektfeladatok

11. Pótlási lehetőségek

A  feladatok esetében a vizsgaidőszak 3. hetéig

12. Konzultációs lehetőségek

A Tvsz-ben foglaltak szerint

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kurtán Zsuzsa: Szakmai nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.

 

Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.

 

Csermely – Gergely – Koltay – Tóth: Kutatás és közlés a természettudományokban. Osiris Kiadó, Budapest, 1999.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28 
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire 2
Házi feladat elkészítése16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés -
Összesen60 
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Sturcz Zoltán

 

egyetemi docens

 

APPI Műszaki Pedagógia Tsz.