Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Prezentáció

  A tantárgy angol neve: Presentation

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. május 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Műszaki Pedagógia Tanszék

  Mérnök Informatikus Szak 
  Műszaki Informatika Szak
  Gazdasági Informatikai Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT51A004   1/1/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sturcz Zoltán,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://mpt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=114%3Aprezentacio-bmegt51a004&catid=14%3Aadatlapok&Itemid=32&lang=hu
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Sturcz Zoltán

   

  egyetemi docens

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Középiskolai matematikai, fizikai, informatikai, anyanyelvi és idegen nyelvi ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs előfeltétele a tárgy felvételének

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A szakmai anyanyelvi, a szakmai kommunikációs és a nyelvművelői ismeretek, készségek, képességek kialakítása és a nyelvi-anyanyelvi tudatosság formálása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A szóbeli és az írásbeli prezentáció fajtái; nyelvi és előadási formái, megjelenítési lehetőségei

  Felkészülés a prezentációra (szakmai, technikai pszichológiai, retorikai, stb. elemek)

  Az írásművek alkotásának formai, protokolláris szabályai és jellegzetességei

  A beszédművek alkotásának formai, protokolláris szabályai és jellegzetességei

  Technikai eszköztár a prezentációban: papíralapú eszközök, hagyományos technikák, új technikai lehetőségek, info- és médiatechnikák

  Előadó és közönség együttműködése, kapcsolata, viselkedéskultúrája

  Előadói és prezentációs formák (workshop, brainstorming, kerek asztal, szekció-előadás, konferencia-előadás, felszólalás, stb.)

  A prezentációs anyagok készítésének forrásai, a források felhasználási módjai, szakmai szabályai, etikája (tanulmány, könyv, képanyag, sajtó, világháló, stb.)

  Infotechnika, prezentáció, pedagógia

  Előadásmód és pedagógia

  Tanfolyami, továbbképzési, felnőttképzési pedagógiai eszköztár

  A távoktatás pedagógiája

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) heti előadás 1 óra, gyakorlat 1 óra
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 1. általános nyelvi, 2. szaknyelvi, 3. nyelvművelői projektfeladatok

  11. Pótlási lehetőségek

  A  feladatok esetében a vizsgaidőszak 3. hetéig

  12. Konzultációs lehetőségek

  A Tvsz-ben foglaltak szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kurtán Zsuzsa: Szakmai nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.

   

  Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.

   

  Csermely – Gergely – Koltay – Tóth: Kutatás és közlés a természettudományokban. Osiris Kiadó, Budapest, 1999.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28 
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire 2
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés -
  Összesen60 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Sturcz Zoltán

   

  egyetemi docens

   

  APPI Műszaki Pedagógia Tsz.