Divat és a reklám lélektana

A tantárgy angol neve: Fashion and the psychology of advertising

Adatlap utolsó módosítása: 2009. szeptember 28.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Kognitív Tudományi Tanszék
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT47A008   2/0/0/v 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pléh Csaba,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/~ktkuser/KURZUSOK/BMEGT47A008/
4. A tantárgy előadója

Név:

Kovács Ilona

  Beosztás:

egyetemi tanár

  Tanszék, Int.:

Kognitív Tudományi Tanszék

7. A tantárgy célkitűzése

A kurzus a reklámot tárgyalja a (vélt) befogadó, a reklámot készítő és a reklámozó perspektívájából interdiszciplináris megközelítésben. A filozófia, közgazdaságtudomány, pszichológia, biológia, alkalmazott művészetek stb. együttes tudására támaszkodva tárgyaljuk a megjelölt témákat.

8. A tantárgy részletes tematikája

BEVEZETÉS 1 A gépezet – A kommunikációs késztetés kihasználása. kulcsszavak: alkalmazott tudomány?  és/vagy - művészet? divat?

 

BEVEZETÉS 2  A megkülönböztetés technikái és eszközei. - kulcsszavak:  egyenruha, bilog, cégér, médiumok és a gazdaság változása – a XX. század

 

VIZUALITÁS VS. KOMMUNIKÁCIÓ -     Az észlelés érzékelés invarianciái és kihasználhatóságuk. kulcsszavak: szín, gestalt, figura-alap, illúziók ...

 

VIZUALITÁS VS. KOMMUNIKÁCIÓ 2 - Mit mennyire és hogyan láttassunk? Mit tudnak a tervezők? Guruk és laikusok. kulcsszavak: méret, elrendezés, fotó vs. grafika, film/video

 

KÉPZELET - A „lelki szem” képernyője és a realitás. A látvány „tovább él”.  kulcsszavak: kép vs. képzeleti kép, mentális forgatás, ábrándozás,

 

FIGYELEM - A figyelem "megragadása". Mire elég a figyelem felkeltése? kulcsszavak: figyelt és nem figyelt ingerek, figyelem vs. emlékezet, "sajátnév hatás" ...

 

MOTIVÁCIÓ/ÉRZELMEK – „Elemi ösztönök, elemi motivációk”. Szorongás és birtoklás. Szorongás és vásárlás. kulcsszavak:   Maslow, szorongás és típusai, birtoklási /vásárlási kényszer, biztonság

 

EMLÉKEZET - Mire is emlékszünk? Emlékezet és fogyasztás. A nevére emlékszünk, a sex-re nem. kulcsszavak:            memória típusok, felismerés vs. felidézés, tartalom

 

EGYÉN vs. CSOPORT vs. REKLÁM - A puritán. Az okos és a céda. Avagy a hovatartozás, csoporton belüli státusz és a reklám.  kulcsszavak:csoport, kognitív disszonancia, utánzás

 

VÉLEMÉNY ÉS BEFOLYÁSOLHATÓSÁG - A tudás nem (mindig) segít! Röviden, érthetően és sokszor!             kulcsszavak: attitüd, rábeszélhetőség, demagógia, relatív információbőség, használhatatlan tudás

 

SZEMÉLYISÉG - Szabadság vs. reklám. Azt látom, amit "akarok", nem azt látom amit "akarok". kulcsszavak: szabadság, perceptuális stílus, személyiség típusok

 

HATÁSVIZSGÁLATOK – Kinek mennyi a haszna? Hogyan mérjük a reklámokat? Mit használhatunk és mit használunk a vizsgálatokból? kulcsszavak:   fogyasztási görbék, termék rés, kérdőív, műszeres technikák (labor vs. live), people-meter (tv)...

 

A FOGYASZTÓ ÉS A REKLÁMOZÓ LELKE - Egyikük sem ilyen lovat akar. Miért rosszak – ha igen - a reklámok? kulcsszavak: megoldás, egzisztencia

 

TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS - A tervezéstől a marketingig. kulcsszavak: "színes, szagos, sztereo", a desing mindent visz

 

VÉLEMÉNY BEFOLYÁSOLÁS NAGYBAN - A politikai reklám, public relations és a tömegmédia. Avagy semmi sem az, aminek látszik. kulcsszavak: szerepelni pedig kell, elkötelezett média, bulvár

 

     ZH

     Pótzh

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: Zárthelyi dolgozat, többszörös választásos tesztkérdések formájában

b.       A vizsgaidőszakban:

c.              Elővizsga:

12. Konzultációs lehetőségek

Az órák ideje alatt heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Ogilvy,D. (1992/2006) A reklámról. Budapest: Park Kiadó

Ogilvy,D. (1995) Egy reklámszakember vallomásai. Budapest: Park Kiadó

Pratkanis,A. – Aronson, E. (1992) A rábeszélőgép. Budapest: Ab Ovo Kiadó

Toscani,O. (1999) Reklám te mosolygó hulla. Budapest: Park Kiadó

Steel, J. (2003) Igazság, hazugság, reklám. Budapest: Sanoma

 

ajánlott:

Dichter,E. (1964) Handbook of consumer motivation. New York: McGraw-Hill

Zétényi T. (1999) Direkt marketing kézikönyv. Budapest: Magyar Posta
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés10
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

 Kovács Ilona

   egyetemi tanár

Kognitív Tudományi Tanszék