Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A nemek pszichológiája

  A tantárgy angol neve: The psychology of gender

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT47A004   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kocsis Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cogsci.bme.hu/~ktkuser/KURZUSOK/BMEGT47A004/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Pléh Csaba

  e. tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Forgács Bálint

  PhD diák

  Kognitív Tudományi Tanszék

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kurzus a mai pszichológiának a nemek valódi viselkedés, érzés és megismerésbeli eltéréseire vonatkozó eredményeinek bemutatása.  Nemi sztereotípiák és valódi eltérések különbségéből indulunk ki, bemutatva, hogyan változik e téren az eltéréseket s azonosságokat kiemelő felfogások súlya. A fontosabb kognitív területeket részletesen elemezzük. Vajon valóban eltérően tájékozódnak-e a férfiak és a nők?   Milyen eltérések vannak a matematikai képességekben?  Miben jobb a lányok  beszédkészsége? Eltérések a logikai gondolkodás és az empatikus készségek  tekintetében. Elbeszélő lányok, leíró fiúk: a nyelvhasználat stratégiái. Mi öröklött  s mi kulturális elvárás  itt? Mivel játszanak a kismajmok s a kisgyerekek?  A  nemek közti eltérések s az egyenlőség kérdése. Nemi eltérések s munkahelyi konfliktusok. Vajon a vegyes vagy az egynemű iskola-e a jobb?  Hogyan  egyesítsük a két nem pozitív vonásait?

   

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A nemek morfológiája és biológiája. Evolúciós és a nemi különbségek. A dimorfizmusok keletkezése és szerepe.
  2. Attitűdök és a nemek.
  3.  Kognitív eltérések a nemek között.  Sztereotípiák és valóságok.

  -          érzékelés- észlelés

  -          téri működések

  -          emlékezeti folyamatok

  -           intelligencia szerkeze

  1. Személyiség eltérések és sztereotípiák.  Rendezés versus empátia.
  2. A nyelv és a nyelvhasználat eltérései.  Nyelvi készségek, szókincs, fogalmazás.

       Társalgási viszonyok: az  EGYÜTTMŰKÖDÉS és az ERŐ . 

  6. A szexualitás evolúciója és az emberi szexualitás.   Október 31

  1. Párkapcsolati és házassági  mintázatok: klasszikusan, a kultúrák között és a mai világban.
  2. A fejlődés. Női és féri életutak.   
  3. A karrier és a nemek.  Ún. női és férfi pályák.  Mi a valóság, hogyan változott?

   

  1. A nemi munkamegosztás eltérései, változásai.

   

  1.  A karrier és a nemek.  Nők és férfiak a  tudományos pályán.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi

  b.       A vizsgaidőszakban:

  c.              Elővizsga: a 2. zárthelyi

  11. Pótlási lehetőségek

  Szóbeli kollokvium

  12. Konzultációs lehetőségek Minden héten fogadóórán
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kimura, Doreen : Női agy - férfi agy  Kairosz Kiadó , 2003  

  Baron-Cohen, Simon  : Elemi különbség. Férfiak, nők és a szélsőséges férfiagy.  Osiris Kiadó , 2006

  Tannen, Daborah : Miért értjük félre egymást? Kapcsolataink a beszélgetési stíluson állnak vagy buknak   Tinta Könyvkiadó Bt. , 2001   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Pléh Csaba

  e. tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék