Tőkekihelyezés, finanszírozás, projektkövetés informatikája

A tantárgy angol neve: IT support of financial investment, financing and. proj.mon.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT469937 8. 2/0/0/v 2.5 tavaszi
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Gelléri Péter

egyetemi docens,

tanszékvezető

GTK Információmenedzsment Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar első három évi képzésére épít.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú bankinformatikai tudás biztosítása.

8. A tantárgy részletes tematikája
  • A projekt definiálása a szervezetben.
  • A projektek típusai és alapelemei.
  • Elterjedt projekt módszertanok.
  • Tipikus vállalati projekt-szituációk, és eljárási szabályzatok.
  • Projekt szelekció, megvalósíthatósági tanulmány, a projekt pénzügyi tervezése és követése, tenderezés, projekt pénzügyi tervezése és követése, tenderezés, projektmenedzsment, projekt monitoring és projekt kontrolling – s ezen tevékenységek informatikai támogatása
  • Az eszközrendszer kialakításának, összeállításának szempontrendszere.
  • “Katedrális” és “Bazár” – alapú projektfilozófiák az informatikában.
  • Az adósminősítés és hitel-elbírálás közgazdasági racionalitása és a praxis: az informatikai rendszer munkába állításának projektje banki környezetben.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Az órák kétharmadán való aktív részvétel

b. A vizsgaidőszakban: vizsga írásban és szóban

c. Elővizsga: nincs

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Görög Mihály Általános projektmenedzsment

Aula 1999

Nevitt, Peter Projektfinanszírozás

CO-NEXT kiadó 1997

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Gelléri Péter

egyetemi docens,

tanszékvezető

GTK Információmenedzsment Tanszék