Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tőkekihelyezés, finanszírozás, projektkövetés informatikája

  A tantárgy angol neve: IT support of financial investment, financing and. proj.mon.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT469937 8. 2/0/0/v 2.5 tavaszi
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Gelléri Péter

  egyetemi docens,

  tanszékvezető

  GTK Információmenedzsment Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A Villamosmérnöki és Informatikai Kar első három évi képzésére épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú bankinformatikai tudás biztosítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • A projekt definiálása a szervezetben.
  • A projektek típusai és alapelemei.
  • Elterjedt projekt módszertanok.
  • Tipikus vállalati projekt-szituációk, és eljárási szabályzatok.
  • Projekt szelekció, megvalósíthatósági tanulmány, a projekt pénzügyi tervezése és követése, tenderezés, projekt pénzügyi tervezése és követése, tenderezés, projektmenedzsment, projekt monitoring és projekt kontrolling – s ezen tevékenységek informatikai támogatása
  • Az eszközrendszer kialakításának, összeállításának szempontrendszere.
  • “Katedrális” és “Bazár” – alapú projektfilozófiák az informatikában.
  • Az adósminősítés és hitel-elbírálás közgazdasági racionalitása és a praxis: az informatikai rendszer munkába állításának projektje banki környezetben.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Az órák kétharmadán való aktív részvétel

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga írásban és szóban

  c. Elővizsga: nincs

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Görög Mihály Általános projektmenedzsment

  Aula 1999

  Nevitt, Peter Projektfinanszírozás

  CO-NEXT kiadó 1997

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Gelléri Péter

  egyetemi docens,

  tanszékvezető

  GTK Információmenedzsment Tanszék