Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A banki információs rendszerek fejlesztési módszertana

  A tantárgy angol neve: Development mehtodologies of Banking IT systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT469936 10 2/0/0/v 2.5 tavaszi
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Angyal Zoltán

  Tud. főmunkatárs

  GTK Információmenedzsment Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A Villamosmérnöki és Informatikai Kar első három évi képzésére épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú bankinformatikai tudás biztosítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A banki informatika menedzselése (szervezet, módszerek).

  A bank informatikai stratégiája, a felhasználói igények meghatározása. Koncepciókészítés, a fejlesztésre vonatkozó döntés előkészítése, a szabályozási környezet és várható változásainak figyelembe vétele.

  A célok megvalósításának alternatívái és szabadságfoka - technikai specifikáció

  Vásárolt rendszer adaptációja vagy új fejlesztés - külső vagy belső fejlesztő apparátus

  A fejlesztés finanszírozási és megvalósítási módszerének meghatározása.

  A belső illetve külső erőforráson alapuló fejlesztés sajátosságai.

  Az alkalmazói rendszer kiválasztása :pályáztatás, tenderezés, ajánlatok értékelése, döntés.

  A rendszer tervezése, kivitelezése, dokumentáció.

  Átadás- átvételi eljárás, tesztelés, üzembe helyezés.

  Üzemeltetés-a felhasználó és az informatikus szerepe.

  Karbantartás, hatékonyságmérés.

  Bevezetés után kontroll, nyomonkövetés, rendszerfelügyet és továbbfejlesztés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Az órák kétharmadán való aktív részvétel

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga írásban és szóban

  c. Elővizsga: a szorgalmi időszak utolsó hetében

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Számítógépes rendszerek tervezésének, fejlesztésének és ellenőrzésének módszertana I-IV: (SZÁMOK)

  Halassy Béla: Az adatbázistervezés alapjai és titkai

  Hálózatokról kezdő felhasználóknak (PS-s könyvek)

  D. E: Knuth: A számítógépes programozás művészete I-III.

  Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe

  Programtervezés - projektmenedzsment

  Locsmándi Miklós: Bizalom nélkül nem megy (Bank és Tőzsde)

  Arató M.:Rendszerszervezés kézirat, egyetemi jegyzet (KLTE, Debrecen, 1994)

  Visnyei-Vörös: Számítógépes információbiztonság alapjai (LSI., 1995)

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Angyal Zoltán

  Tud. főmunkatárs

  GTK Információmenedzsment Tanszék