Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bankbiztonság és adatvédelem

  A tantárgy angol neve: Banking security and data protection

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT469935 10. 2/0/0/v 2.5 tavaszi
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Székely Iván

  docens

  GTK Információmenedzsment Tanszék

  Dr. Vasvári György

  adatbiztonsági szakértő

  Külső ea.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A Villamosmérnöki és Informatikai Kar első három évi képzésére épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú bankinformatikai tudás biztosítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az adatvédelem és az adatbiztonság fogalmi elkülönítése.

  ˇ A biztonság értelmezése,

  ˇ a bankbiztonság fogalma,

  ˇ a technikai biztonság.

  ¨ Banki információs rendszerek biztonsága,

  - veszélyforrások,

  - védekezési módszerek.

  ¨ Az értékforgalmi rendszer biztonsága,

  - az értékvédelem,

  - az értéktárolás,

  - az értékfeldolgozás,

  - az értékszállítás.

  ˇ A biztonsági politika:

  ˇ a folyamatosság biztosítása, a katasztrófa terv,

  ˇ a biztonsági menedzsment a bankokban,

  ˇ az ellenőrzés,bankbiztonsági alkalmazási példák.

  Az adatvédelemmel és az információszabadsággal kapcsolatos fogalmak értelmezése. Elméletei alapok: az adatvédelem filozófiai, politológiai és szociológiai vetületei. Történeti áttekintés; nyugati és magyar/kelet-európai modell. Az adatvédelem alapelvei. A szabályozási környezet: fejlett országok, Magyarország; nemzetközi normák. Adatvédelmi intézmények, funkciók és szakértelmek. Szervezési és menedzsment teendők vállalati szinten. Az adatvédelem gyakorlata és banki-pénzügyi vonatkozású területei. Privacy technológia.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Aktív részvétel az órák legalább kétharmadán való

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c. Elővizsga: Lehetőség : megállapodás szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Kirby, M.D.: Access to Information and Privacy. The Ten Information Commandments. Law and Technology Vol. 19. No.1.(1986). Magyarul: Információs tízparancsolat. (Részlet) Világosság 1992. november, 817.-823. old.
  • Székely I.: Az egyén és az információs hatalom. Eszmélet, 27. szám, Budapest 1995.
  • Sólyom L.: Egy új szabadságjog: az információszabadság. Valóság 1988. szeptember
  • Az adatvédelmi biztos beszámolója 1995-1996, 1997, 1998.
  • Székely I.: Hitelesítés azonosítás nélkül? A privacy technology. Magyar Távközlés, Vol. V. No.11., Budapest 1994.
  • Chaum, D.: Achieving Elektronic Privacy.
  • Scientific American August 1992, 96.-101. old.
  • (Magyarul: Személyes adatvédelem - rejtjelezéssel. Tudomány 1992. október, 72.-77. old.)
  • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

  -http://www.epic.org

  -http://www.gilc.org

  -http://www.digicash.com

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Székely Iván

  docens

  GTK Információmenedzsment Tanszék