Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Banki információs rendszerek működtetése

  A tantárgy angol neve: Maintenance of banking IT systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT469934 9 2/0/0/v 2.5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Danyi Pál

  Egyetemi docens

  GTK Információmenedzsment tanszék

  Dr. Kiss Ferenc

  Egyetemi adjunktus

  GTK Információmenedzsment tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A Villamosmérnöki és Informatikai Kar első három évi képzésére épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A bankinformatika számítástechnikai alapjai

  7. A tantárgy célkitűzése

  A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú bankinformatikai tudás biztosítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az integrált pénzintézeti számítógépes rendszerek felépítése, architektúrája.

  A fiókhálózatok rendszerei és megoldásai. A központ és a fiókhálózat kommunikációs rendszereinek áttekintése.

  Számviteli és controlling alapok és összefüggések. A számviteli és controlling folyamatok és a számítógépes rendszerek kapcsolata.

  A fizetési forgalom fajtái, a hazai és nemzetközi fizetési forgalom infrastruktúrája. SWIFT.

  A tőzsdei rendszerek architektúrája. A hazai tőzsdei megoldások.

  Brókercégek front-office és back-office rendszerei.

  Egyéb pénzintézeti rendszerek.

  A banki információs rendszerek tervezésével és bevezetésével kapcsolatos tipikus hibaforrások.

  Adatraktárak elvei, felépítése és megvalósításuk.

  Vezetői információs rendszerek. A szükséges adatforrások. A vezetői rendszer projektek sikerkritériumai.

  Az adatbányászat elvei, módszerei és alkalmazása pénzintézeti környezetben.

  A pénzintézeti információs rendszerek üzemeltetési kérdései.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás, szakmai látogatás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: jelenléti ív nincs, de rendszeres órai jegyzetelés szükséges. Házi feladat. A házi feladat szorgalmi időszak utolsó hetéig történő beadása feltétele az aláírás megszerzésének.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga,

  c. Elővizsga: Az utolsó előadás alkalmával.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss Ferenc

  Egyetemi adjunktus

  GTK Információmenedzsment tanszék