Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tudásszervezés és kommunikáció a bankban

  A tantárgy angol neve: Knowlidge organization and communication in banks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT469553 9. 2/0/0/v 2.5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gelléri Péter

  Egyetemi docens, tanszékvezető

  GTK Információmenedzsment tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A Villamosmérnöki és Informatikai Kar első három évi képzésére épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú bankinformatikai tudás biztosítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Tudástípusok és cognitív stratégiák
  2. Tudásérzékeny problémák és kezelésük.
  3. Problémafeltárás és modellezés.
  4. A mesterséges intelligencia megközelítések változásai
  5. Tudásbázisok szervezésének alapelvei
  6. Help-desk-ek szervezése
  7. Tudás-kinyerés, tudás-reprezentálás, tudás-bevitel szakértői rendszerekbe; elvek, támogató eszközök és eljárási technológiák.
  8. A tudás-manipuláció iránt követelményeket támasztó helyzetek fő típusai a bankban; tudás-átvitel, tudás-szétosztás.
  9. Tudásközvetítés és kommunikáció.
  10. Tárgyalások, konfliktuskezelés.
  11. Tudásalapú és tanácsadó-szakértő rendszerek.
  12. Hypertext és hypermédia, groupware és hálózatos rendszerek.
  13. A tudás mint értéknövelt szolgáltatás
  14. Tudáskezelő technológiák implementációjának problémái
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: jelenléti ív nincs, azonban rendszeres órai jegyzetelés szükséges

  1. b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, a vizsgajegy a vizsgakérdésekre adott osztályzatok átlaga

  c. Elővizsga: a tananyag elsajátításának ütemétől függően írásbeli nagydolgozat a szorgalmi időszak utolsó hetében, a megírt nagydolgozat alapján a vizsgajegy megajánlható

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Futó Iván: Mesterséges intelligencia (szerk.: Futó Iván) Aula Kiadó, 1999 (Megjelölt fejezetek)
  2. Pléh Csaba: Bevezetés a megismeréstudományba, Typotext kiadó 1998 (Megjelölt fejezetek)
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gelléri Péter

  Egyetemi docens, tanszékvezető

  Információmenedzsment tanszék