Banki információs rendszerek technológiája

A tantárgy angol neve: Technology of banking IT systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT469551 8. 2/0/0/v 2.5 tavaszi
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Danyi Pál

e. docens

GTK Információmenedzsment Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar első három évi képzésére épít.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú bankinformatikai tudás biztosítása.

8. A tantárgy részletes tematikája

Integrált banki információs rendszerek : a fogalom, a felépítés alternatívái. Tranzakció-orientáltság a banki rendszerekben.

Banki adatbázis-kezelő rendszerek és adatkommunikációs hálózatok. Speciális banki szolgáltatások és eszközeik ( készpénzkímélő rendszerek, "home banking", készpénz-feldolgozás, "dealing room").

Banki szabványok : bankok belső szabványai, pénzforgalmi (GIRO, SWIFT, bankkártyák) szabványok, elektronikus adatcsere (EDI, Financial EDI) szabványa.

A funkcionalitás és a technológia kölcsönhatásai.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Az órák kétharmadán való aktív részvétel

b. A vizsgaidőszakban: vizsga írásban és szóban

c. Elővizsga: nincs

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

- Banking Technology (folyóirat),

- banküzemtani alapismeretek,

- Dr. Friedrich-Mitró: A pénzintézeti tevékenység számviteli sajátosságai,

- dr. Vargovcsik Károly: Pénzintézeti rendszerek fejlesztésének szervezetelméleti és módszertani eszközei, lehetőségei (NSZJT kongresszus, 1995).

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Danyi Pál

e. docens

GTK Információmenedzsment Tanszék