Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Banki információs rendszerek technológiája

  A tantárgy angol neve: Technology of banking IT systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT469551 8. 2/0/0/v 2.5 tavaszi
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Danyi Pál

  e. docens

  GTK Információmenedzsment Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A Villamosmérnöki és Informatikai Kar első három évi képzésére épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú bankinformatikai tudás biztosítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Integrált banki információs rendszerek : a fogalom, a felépítés alternatívái. Tranzakció-orientáltság a banki rendszerekben.

  Banki adatbázis-kezelő rendszerek és adatkommunikációs hálózatok. Speciális banki szolgáltatások és eszközeik ( készpénzkímélő rendszerek, "home banking", készpénz-feldolgozás, "dealing room").

  Banki szabványok : bankok belső szabványai, pénzforgalmi (GIRO, SWIFT, bankkártyák) szabványok, elektronikus adatcsere (EDI, Financial EDI) szabványa.

  A funkcionalitás és a technológia kölcsönhatásai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Az órák kétharmadán való aktív részvétel

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga írásban és szóban

  c. Elővizsga: nincs

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - Banking Technology (folyóirat),

  - banküzemtani alapismeretek,

  - Dr. Friedrich-Mitró: A pénzintézeti tevékenység számviteli sajátosságai,

  - dr. Vargovcsik Károly: Pénzintézeti rendszerek fejlesztésének szervezetelméleti és módszertani eszközei, lehetőségei (NSZJT kongresszus, 1995).

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Danyi Pál

  e. docens

  GTK Információmenedzsment Tanszék