Banküzemtan

A tantárgy angol neve: Commercial banking

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT469550   2/0/0/v 2.5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bácskai Tamás

e. tanár

BKE

Dr. Kende Mária, Huszár Eszter

külső ea.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzéséhez kapcsolódva, e tárgy keretében egy bank működésének alapjairól, a jelentősebb banki üzleti folyamatokról, termékekről biztosít tudást.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. A bank fogalma, kialakulása, a magyarországi bankrendszer fejlődése
 2. Kockázatok a kereskedelmi bankok működésében
 3. A banki számvitel alapjai, a banki teljesítmény elemzésére szolgáló mutatók
 4. Aktív bankműveletek
 5. Passzív bankműveletek, a betétbiztosítás funkciója a bankok gazdálkodásában
 6. A tőke szerepe, funkciója a bankok gazdálkodásában
 7. Fizetési forgalom és fizetési formák
 8. A mérlegen kívüli tételek fogalma, fajtái és kockázatai
 9. Bevezetés az eszköz-forrás menedzsmentbe
 10. Nemzetközi fizetési formák
 11. A banktevékenység felügyeleti ellenőrzése
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Előadás látogatása ajánlott, de nem kötelező

b. A vizsgaidőszakban: vizsga írásban (teszt ) Az írásbeli vizsga a 10. pontban megjelölt tankönyv alapján összeállított tesztkérdések megválaszolásával történik.

Az írásbeli vizsgán elérhető legmagasabb pontszáma:100 pont

Az elért pontszámok alapján kapható érdemjegy kategóriák:

jeles 85-100 pont

jó 70- 84 pont

közepes 60- 69 pont

elégséges 50- 59 pont

nem értékelhető 0-49 pont

c. Elővizsga: nincs

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kötelező: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügyi Intézet: BANKÜZEMTAN c. egyetemi tankönyv

1996 évi CXII.törvény: A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

27/1998. (X.21) PM rendelet: A kintlevőségek, befektetések, mérlegen kívüli tételek és a fedezetek minősítésének és értékelésének szempontjairól.

Ajánlott:

1.Dr. Huszti Ernő: Banktan TAS Kft. 1996

2.Hitelkockázat kezelése, Price Waterhouse, 1992. Panem Kft.Budapest 1993

3.Magyarország gazdaságtörténete . A honfoglalástól a 20. század közepéig. Aula Kiadó, 1997

4.Banküzemtan Bankügyintézőknek c. könyv Nemzetközi Bankárképző Rt. Budapest 1997.

Bankszemle

1.2000/1-2 –3 sz. Mihályi Péter: A bank-és biztosítási rendszer átalakítása I.és II.rész

2.2000/7 sz.Rácz Lajos: a Bankközi Adós-és Hitelinformációs Rendszer első öt éve

3.2000/6 sz. Kelemen László –Barczi Györgyi: Betétvédelem ’99

4.2000/4-5 sz. Baráth Mónika: Közép-európai bankvezetők jövőképe

Bank és Tőzsde VIII.évf.35 szám “Dominál a készpénzfelvétel” Bankkártyapiac-ma

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bácskai Tamás

Egyetemi tanár

BKR

Huszár Eszter

GTK Információmenedzsment Tanszék