Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tőkekihelyezés, finanszírozás, projektkövetés informatikája

  A tantárgy angol neve: IT support of financial investment, financing and proj.mon.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Informatika Szak

  Villamosmérnök Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT468937 8 2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kupás Tibor

  egyetemi adjunktus

  GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A Villamosmérnöki és Informatikai Kar első három évi képzése

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú bankinformatikai tudás biztosítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • 1. blokk: A projekt definíciója, célja; az IT projektek specialitásai
   • Gyakorlat a projekt szituáció érzékeltetésére
   • A projekt definíciója
   • A projekt célja
   • Mit nevezünk projektmenedzsmentnek
   • IT projektek specialitásai
  • 2. blokk: A projektek folyamata
   • A projekt általános folyamata
   • IT projekt típusok, speciális esetek
   • IT projektek általános fázisainak bemenetei, kimenetei, és lépései/technikái
  • 3. blokk: IT projekt szervezet és környezete
   • A projekt alapú szervezetek tulajdonságai
   • IT projekt szervezet különböző módszertanok szerint (PMBOK, PRINCE)
   • Speciális projekt szervezetek
   • A vállalati (befogadó) szervezet és a projekt szervezet kölcsönhatása
   • A projekt team összetétele – Az emberi tényező
  • 4. blokk: A projektvezető
   • A projektvezető szerepe a projekt szervezetben
   • A projektvezető kapcsolata a többi szereplővel
   • Projektvezető – IT szakmai vezető
   • Projektvezetői és a vezetői döntések
   • Milyen a jó IT projektvezető
   • A projektvezető munkáját támogató informatikai eszközök
  • 5. blokk: Hálótervezés gyakorlat (banki informatikai rendszer kiépítése)
   • Projekt definíció
   • Tevékenység tervezés
   • Ütemezés
   • Erőforrás tervezés
   • Egyeztetés – hangolás
   • Követés
  • 6. blokk: IT projektek megtérülése és projekt kontroll
   • Döntés IT projektek indításáról – Stratégiai és akciók összhangja
   • IT projektek megtérülésének számítása - gazdasági modellek
   • Projekt kontroll területei
   • Projekt kontroll IT támogatása
  • 7. blokk: Tranzakciós és döntéstámogató (VIR) IT rendszerek bevezetésének sajátosságai, alkalmazás fejlesztési projektek
   • A tranzakciós és a döntéstámogató rendszerek kapcsolata, specialitásai
   • Az informatikai rendszer bevezetési projekt szakaszai
   • Informatikai rendszer és a vállalati működés folyamatai
   • Az informatikai leképezés szakaszai
   • Tipikus hibák IT rendszerek bevezetésekor
   • A döntéstámogató rendszer környezete, kapcsolatai
   • Alkalmazás fejlesztési projektek
   • A változáskezelés eszközei és azok rendeltetése
   • Biztonsági kérdések
  • 8. blokk: IT projektek zárása, értékelése
   • Mikor van vége egy IT projektnek
   • A projekt zárás, értékelés céljai
   • Értékelési módszerek, technikák és alkalmazásuk
   • A projekt értékelése megtérülés szempontjából
   • Hivatalos értékelés
   • Visszacsatolás a teamen belül
   • Egyéni tanulás
   • Szervezeti tanulás (tudásmenedzsment)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás, 4 óra számítógépes laboratórium

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Az órák kétharmadán való aktív részvétel

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga írásban (teszt)

  • Több-felelet választós teszt
  • Százalék határok: 2: 50%; 3: 60%; 4: 67%; 5: 80%
  • A kérdések a teljes félév leadott anyagát ölelik fel
  • Szóbeli javítási lehetőség
  1. Elővizsga: Van, a szorgalmi időszak végén
  11. Pótlási lehetőségek

  -

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény alapján előre egyeztetett időpontban

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ajánlott irodalom:

  • Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge,1996
  • MTA Információtechnológiai Alapítvány: Bevezetés a PRINCE projektirányítási módszertanba, 1993
  • Dr. Papp Ottó: Projektmenedzsment (Projektek tervezése, szervezése, irányítása) Bp. 1997 BME Mérnöktovábbképző
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  5

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kupás Tibor

  egyetemi adjunktus

  GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék