A banki információs rendszerek fejlesztési módszertana

A tantárgy angol neve: Development methodologies of Banking IT systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT468936 9-10 2/0/0/v 3 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Angyal Zoltán

tud. munkatárs

GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar első három évi képzésére épít.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott: A bankinformatika számítástechnikai alapjai gt467552 tantárgy, Banküzemtan tantárgykód gt468550

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: -

7. A tantárgy célkitűzése

A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú bankinformatikai tudás biztosítása.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. A banki informatika menedzselése (szervezet, módszerek, project management).
 2. A bank informatikai stratégiája, a felhasználói igények meghatározása.
 3. Koncepciókészítés, a fejlesztésre vonatkozó döntés előkészítése, a szabályozási környezet és várható változásainak figyelembe vétele – megvalósíthatósági tanulmány.
 4. Tendereljárások bonyolítása - technikai specifikáció, tenderezési típusok
 5. Szerződéskötési eljárások
 6. Project management és minőségbiztosítás a megrendelői és vállalkozói oldalon.
 7. Infrastrukturálási feladatok – rendszerfejlesztés a megrendelői és vállalkozói oldalon
 8. A rendszer tervezése – logikai és fizikai rendszerterv.
 9. Rendszer ill. programfejlesztési módszertan és gyakorlat.
 10. Tesztelési eljárások. Funkcionális, volumen és integrációs tesztek.
 11. Átadás- átvételi eljárás, bevezetés előkészítés.
 12. Konkrét bevezetési (átállási, visszaállási) feladatok.
 13. Bevezetés után kontroll, rendszerfelügyelet és továbbfejlesztés
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: az órák kétharmadán való aktív részvétel

b. A vizsgaidőszakban: vizsga írásban és szóban

c. Elővizsga: a szorgalmi időszak utolsó hetében

11. Pótlási lehetőségek

Konzultációkon, szakirodalom ill. órai vázlat feldolgozás

12. Konzultációs lehetőségek

Utolsó óra a szorgalmi időszakban ill. órák után

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom (a legfontosabbak):

Dobay Péter: Vállalati információ-menedzsment

(Nemzeti Tankkönyvkiadó Universitas, 1997)

Raffai Márta: Információrendszer-tervezés - Az információs társadalom

kihívásai

(Novadat Számítástechnnikai Bt., 1996)

John Ward: Az információrendszerek szervezési elvei

(Ernst & Young, Co-Nex Könyvkiadó Kft., 1998)

Bana István: Az SSADM rendszerszervezési módszertan

(LSI Oktatóközpont, 1996)

Raffai Mária: Információrendszer-fejlesztés

(Alexander alapítvány, 1996)

Bevezetés a PRINCE projektirányítási módszertanba

MTA Információtechnológiai Alapítvány, 1993

(http://itb.hu/ajanlasok/a5/a5.doc)

Internet-en elérhető fontosabb linkek:

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/kozgazd/penz/

http://www.itb.hu/fejlesztesek/2000/y2000b_1.htm

http://www.hungary.com/telecomputer/2_02/dir2.html

http://www.mnb.hu/hungarian/1_jegy/konyvt.htm

http://www.bankestozsde.hu/index.html - lsd. archívum

http://www.bankweb.hu/

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

30

..

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Angyal Zoltán

Tud. munkatárs

Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék