Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A banki információs rendszerek fejlesztési módszertana

  A tantárgy angol neve: Development methodologies of Banking IT systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT468936 9-10 2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Angyal Zoltán

  tud. munkatárs

  GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A Villamosmérnöki és Informatikai Kar első három évi képzésére épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: A bankinformatika számítástechnikai alapjai gt467552 tantárgy, Banküzemtan tantárgykód gt468550

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú bankinformatikai tudás biztosítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A banki informatika menedzselése (szervezet, módszerek, project management).
  2. A bank informatikai stratégiája, a felhasználói igények meghatározása.
  3. Koncepciókészítés, a fejlesztésre vonatkozó döntés előkészítése, a szabályozási környezet és várható változásainak figyelembe vétele – megvalósíthatósági tanulmány.
  4. Tendereljárások bonyolítása - technikai specifikáció, tenderezési típusok
  5. Szerződéskötési eljárások
  6. Project management és minőségbiztosítás a megrendelői és vállalkozói oldalon.
  7. Infrastrukturálási feladatok – rendszerfejlesztés a megrendelői és vállalkozói oldalon
  8. A rendszer tervezése – logikai és fizikai rendszerterv.
  9. Rendszer ill. programfejlesztési módszertan és gyakorlat.
  10. Tesztelési eljárások. Funkcionális, volumen és integrációs tesztek.
  11. Átadás- átvételi eljárás, bevezetés előkészítés.
  12. Konkrét bevezetési (átállási, visszaállási) feladatok.
  13. Bevezetés után kontroll, rendszerfelügyelet és továbbfejlesztés
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az órák kétharmadán való aktív részvétel

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga írásban és szóban

  c. Elővizsga: a szorgalmi időszak utolsó hetében

  11. Pótlási lehetőségek

  Konzultációkon, szakirodalom ill. órai vázlat feldolgozás

  12. Konzultációs lehetőségek

  Utolsó óra a szorgalmi időszakban ill. órák után

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom (a legfontosabbak):

  Dobay Péter: Vállalati információ-menedzsment

  (Nemzeti Tankkönyvkiadó Universitas, 1997)

  Raffai Márta: Információrendszer-tervezés - Az információs társadalom

  kihívásai

  (Novadat Számítástechnnikai Bt., 1996)

  John Ward: Az információrendszerek szervezési elvei

  (Ernst & Young, Co-Nex Könyvkiadó Kft., 1998)

  Bana István: Az SSADM rendszerszervezési módszertan

  (LSI Oktatóközpont, 1996)

  Raffai Mária: Információrendszer-fejlesztés

  (Alexander alapítvány, 1996)

  Bevezetés a PRINCE projektirányítási módszertanba

  MTA Információtechnológiai Alapítvány, 1993

  (http://itb.hu/ajanlasok/a5/a5.doc)

  Internet-en elérhető fontosabb linkek:

  http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/kozgazd/penz/

  http://www.itb.hu/fejlesztesek/2000/y2000b_1.htm

  http://www.hungary.com/telecomputer/2_02/dir2.html

  http://www.mnb.hu/hungarian/1_jegy/konyvt.htm

  http://www.bankestozsde.hu/index.html - lsd. archívum

  http://www.bankweb.hu/

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Angyal Zoltán

  Tud. munkatárs

  Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék