Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bankbiztonság és adatvédelem

  A tantárgy angol neve: Banking security and data protection

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT468935 9-10 2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Székely Iván

  egyetemi docens

  GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

  Vasvári György

  tiszteleti egyetemi docens

  GTK Információ- és tudásmenedzsment Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A Villamosmérnöki és Informatikai Kar első három évi képzésére épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú bankinformatikai tudás biztosítása

  8. A tantárgy részletes tematikája

  BANKBIZTONSÁG

  Az adatvédelem és az adatbiztonság fogalmi elkülönítése.

  ˇ A biztonság értelmezése,

  ˇ A bankbiztonság fogalma,

  ˇ Kockázat menedzsment

  ¨ Banki információ rendszerek biztonsága,

  - szervezési veszélyforrások,

  - technikai veszélyforrások

  ¨ - védelmi intézkedések

  - szervezési védelmi intézkedések

  - fizikai védelmi intézkedések

  - logikai védelmi intézkedések

  ˇ A biztonság menedzsment a bankokban

  • biztonsági átvilágítás
  • biztonsági stratégia
  • biztonsági politika
  • üzletmenet folytonossági terv
  • biztonsági szabályzat

  ˇ a biztonság ellenőrzése a bankokban,

  ˇ a bankbiztonsági Események kezelése

  ADATVÉDELEM

  Az adatvédelemmel és az információszabadsággal kapcsolatos fogalmak értelmezése. Elméletei alapok: az adatvédelem filozófiai, politológiai és szociológiai vetületei. Történeti áttekintés; nyugati és magyar/kelet-európai modell. Az adatvédelem alapelvei. A szabályozási környezet: fejlett országok, Magyarország; nemzetközi normák. Adatvédelmi intézmények, funkciók és szakértelmek. Szervezési és menedzsment teendők vállalati szinten. Az adatvédelem gyakorlata és banki-pénzügyi vonatkozású területei. Privacy technológia.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Aktív részvétel az órák legalább kétharmadán

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c. Elővizsga: Bankbiztonság

  11. Pótlási lehetőségek

  Egy alkalommal a vizsga ismételhető

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatók fogadóóráján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ADATVÉDELEM:

  • Kirby, M.D.: Access to Information and Privacy. The Ten Information Commandments. Law and Technology Vol. 19. No.1.(1986). Magyarul: Információs tízparancsolat. (Részlet) Világosság 1992. november, 817.-823. old.
  • Székely I.: Az egyén és az információs hatalom. Eszmélet, 27. szám, Budapest 1995.
  • Sólyom L.: Egy új szabadságjog: az információszabadság. Valóság 1988. szeptember
  • Az adatvédelmi biztos beszámolója 1995-1996, 1997, 1998.
  • Székely I.: Hitelesítés azonosítás nélkül? A privacy technology. Magyar Távközlés, Vol. V. No.11., Budapest 1994.
  • Chaum, D.: Achieving Elektronic Privacy.
  • Scientific American August 1992, 96.-101. old.
  • (Magyarul: Személyes adatvédelem - rejtjelezéssel. Tudomány 1992. október, 72.-77. old.)
  • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

  -http://www.epic.org

  -http://www.gilc.org

  -http://www.digicash.com

  BANKBIZTONSÁG:

  • Kötelező irodalom: Vasvári György: Bankbiztonság BME 2003.
  • Ajánlott irodalom: Lukács Gy., Horváth L., Tuzson T., Vasvári Gy.: Informatikai rendszerek biztonsága.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  24

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

  Vizsgafelkészülés

  16

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Székely Iván

  Vasvári György

  egyetemi docens

  tiszteleti egyetemi docens

  GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

  GTK ITM