Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tudásszervezés és kommunikáció a bankban

  A tantárgy angol neve: Knowlidge organization and communication in banks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT468553 9. 2/0/0/v 2 őszi
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Gelléri Péter

  Dr. Boda György

  egyetemi docens

  tamszékvezető

  meghívott előadó

  GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A Villamosmérnöki és Informatikai Kar első három évi képzésére épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú bankinformatikai tudás biztosítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Tudásérzékeny problémák és kezelésük.

  Problémafeltárás és modellezés.

  Tudás-kinyerés, tudás-reprezentálás, tudás-bevitel szakértői rendszerekbe; elvek, támogató eszközök és eljárási technológiák.

  A tudás-manipuláció iránt követelményeket támasztó helyzetek fő típusai a bankban; tudás-átvitel, tudás-szétosztás.

  Tudásközvetítés és kommunikáció.

  Tárgyalások, konfliktuskezelés.

  Tudásalapú és tanácsadó-szakértő rendszerek.

  Hypertext és hypermédia, groupware és hálózatos rendszerek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: előadásokra járni a TVSZ-ben meghatározott módon

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga. A jegy írásbeli vizsgadolgozat teljesítésével szerezhető meg, aki dolgozatával nem éri el a megszerezhető pontok felét, szóbeli vizsgán javíthat. A szóbeli vizsga a félév teljes anyagát felöleli.

  A megszerezhető 100 pontból a fenti követelmények alapján a jegyek ponthatárai a következők:

  1

  0-49

  2

  50-59

  3

  60-69

  4

  70-84

  5

  85-100

  c. Elővizsga: nincs

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Karl Erik Svelby:

  Szervezet új gazdagsága: a menedzselt tudás

  KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2001

  http://itm.bme.hu/ioktatas.htm

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gelléri Péter

  1. docens,

  tanszékvezető

  GTK Információ és Tudásmenedzsment tanszék