A bankinformatika számítástechnikai alapjai

A tantárgy angol neve: Fundamentals of banking IT systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT468552 7. 2/0/0/v 2 őszi
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Angyal Zoltán

Tudományos főmunkatárs

Információ és Tudásmenedzsment tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar első három évi képzésére épít.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú bankinformatikai tudás biztosítása.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. A bankinformatika szerepe és helye a bankok életében

2. A bankok (pénzintézetek) típusai, méretei adatfeldolgozási szempontból

3. A banki adatfeldolgozó rendszerekkel szemben támasztott követelmények

4. Banki adatfeldolgozó rendszerek architektúrája

5. A banki műveletek típusai, tömegszerűségük, jellemzőik

6. Banki adatfeldolgozó rendszerek fejlesztése

7. Banki adatfeldolgozó rendszerek tervezése

8. Banki adatfeldolgozó rendszerek üzemeltetése

9. Banki megbízhatósági és biztonsági követelmények az adatfeldolgozás szempontjából

10. Szabályozottság és dokumentáltság a banki adatfeldolgozó környezetben

11. A magyar pénzforgalom és annak adatfeldolgozási vetületei

12. A banki szolgáltatások fejlődésének irányai

13-15. Tipikus integrált banki adatfeldolgozó rendszer (példa)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Jelenléti ív nincs, azonban rendszeres órai jegyzetelés szükséges

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, a vizsgajegy a vizsgakérdésekre adott osztályzatok átlaga

c. Elővizsga: nincs

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Szerzői. közösség: Információ biztonság

(Cedit Inftech., 1997)

Adamcsik János: Irodaautomatizálás

(Indok, 1999)

Sima Dezső: Korszerű számitógép-architektúrák

(SZAK Kiadó Kft., 1996)

Ködmön József Kriptográfia. Az informatikai biztonság alapjai

(ComputerBooks, 1999)

Hetyei József: Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon

(ComputerBooks, 1999)

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Angyal Zoltán

Tudományos főmunkatárs

Információ és Tudásmenedzsmenr Tanszék