Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A bankinformatika számítástechnikai alapjai

  A tantárgy angol neve: Fundamentals of banking IT systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT468552 7. 2/0/0/v 2 őszi
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Angyal Zoltán

  Tudományos főmunkatárs

  Információ és Tudásmenedzsment tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A Villamosmérnöki és Informatikai Kar első három évi képzésére épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú bankinformatikai tudás biztosítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A bankinformatika szerepe és helye a bankok életében

  2. A bankok (pénzintézetek) típusai, méretei adatfeldolgozási szempontból

  3. A banki adatfeldolgozó rendszerekkel szemben támasztott követelmények

  4. Banki adatfeldolgozó rendszerek architektúrája

  5. A banki műveletek típusai, tömegszerűségük, jellemzőik

  6. Banki adatfeldolgozó rendszerek fejlesztése

  7. Banki adatfeldolgozó rendszerek tervezése

  8. Banki adatfeldolgozó rendszerek üzemeltetése

  9. Banki megbízhatósági és biztonsági követelmények az adatfeldolgozás szempontjából

  10. Szabályozottság és dokumentáltság a banki adatfeldolgozó környezetben

  11. A magyar pénzforgalom és annak adatfeldolgozási vetületei

  12. A banki szolgáltatások fejlődésének irányai

  13-15. Tipikus integrált banki adatfeldolgozó rendszer (példa)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Jelenléti ív nincs, azonban rendszeres órai jegyzetelés szükséges

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, a vizsgajegy a vizsgakérdésekre adott osztályzatok átlaga

  c. Elővizsga: nincs

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Szerzői. közösség: Információ biztonság

  (Cedit Inftech., 1997)

  Adamcsik János: Irodaautomatizálás

  (Indok, 1999)

  Sima Dezső: Korszerű számitógép-architektúrák

  (SZAK Kiadó Kft., 1996)

  Ködmön József Kriptográfia. Az informatikai biztonság alapjai

  (ComputerBooks, 1999)

  Hetyei József: Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon

  (ComputerBooks, 1999)

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Angyal Zoltán

  Tudományos főmunkatárs

  Információ és Tudásmenedzsmenr Tanszék