Banki információs rendszerek technológiája

A tantárgy angol neve: Technology of banking IT systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnök Szak

Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT468551 8. 2/0/0/v 3 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kiss Ferenc

egyetemi adjunktus

GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Banküzemtan, számítástechnikai és informatikai alapismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A Banküzemtan és a Bankinformatika számítástechnikai alapjai tárgyak előzetes hallgatása ajánlott.

7. A tantárgy célkitűzése

A bankinformatikai / pénzinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú pénzintézeti és pénzügyi informatikai tudás biztosítása. E tárgy ebből különösen a technológiai és rendszertechnikai ismeretekre koncentrál.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Az integrált pénzintézeti információs rendszerek felépítése, a felépítés alternatívái. Tranzakció-orientáltság a pénzintézeti rendszerekben.
 • A számlavazetés hasonlóságai és eltérése banki, biztosítói, lízing és bróker rendszerekben.
 • Banki szabványok: bankok belső szabványai, pénzforgalmi (GIRO, SWIFT, bankkártyák) szabványok, elektronikus adatcsere (EDI, Financial EDI) szabványa.
 • A funkcionalitás és a technológia kölcsönhatásai.
 • Pénzintézeti szolgáltatások és eszközeik.
 • Készpénzkímélő rendszerek, mágnescsíkos és chipkártyák technológiája és alkalmazása, home banking, internet banking.
 • Készpénz-feldolgozás. Dealing room.
 • A hitelezés informatikai támogatásának technológiái.
 • Kockázatkezelő rendszerek.
 • A pénzintézeti controlling informatikai támogatása.
 • Pénzintézeti vezetői rendszerek és technológiai hátterük. (Adatraktár, OLAP, adatbányászat, DSS, MIS, EIS modellező és vizualizáló eszközei) A szükséges adatforrások. A vezetői rendszer projektek sikerkritériumai.
 • Jogosultságmenedzsment rendszerek.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Részvétel az előadások legalább kétharmadán, 1 házi feladat

b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli és szóbeli vizsga

 1. Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat a vizsgaidőszak 2. hetéig utóvizsga jelleggel pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Az oktató fogadóórájában, valamint előre egyeztetett időpontban igény szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • Dr. Kiss Ferenc szerk.: Pénzintézeti információs rendszerek. Segédlet. BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék, 2001.
 • Dr. Vargovcsik Károly: Pénzintézeti rendszerek fejlesztésének szervezetelméleti és módszertani eszközei, lehetőségei (NSZJT kongresszus, 1995
 • Banking Technology (folyóirat)
 • Kiss Imre: Az üzleti informatika alapjai. BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék, 2001.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

24

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

20

..

Vizsgafelkészülés

16

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kiss Ferenc

egyetemi adjunktus

GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék