Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Banki információs rendszerek technológiája

  A tantárgy angol neve: Technology of banking IT systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök Szak

  Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT468551 8. 2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss Ferenc

  egyetemi adjunktus

  GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Banküzemtan, számítástechnikai és informatikai alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A Banküzemtan és a Bankinformatika számítástechnikai alapjai tárgyak előzetes hallgatása ajánlott.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A bankinformatikai / pénzinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú pénzintézeti és pénzügyi informatikai tudás biztosítása. E tárgy ebből különösen a technológiai és rendszertechnikai ismeretekre koncentrál.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Az integrált pénzintézeti információs rendszerek felépítése, a felépítés alternatívái. Tranzakció-orientáltság a pénzintézeti rendszerekben.
  • A számlavazetés hasonlóságai és eltérése banki, biztosítói, lízing és bróker rendszerekben.
  • Banki szabványok: bankok belső szabványai, pénzforgalmi (GIRO, SWIFT, bankkártyák) szabványok, elektronikus adatcsere (EDI, Financial EDI) szabványa.
  • A funkcionalitás és a technológia kölcsönhatásai.
  • Pénzintézeti szolgáltatások és eszközeik.
  • Készpénzkímélő rendszerek, mágnescsíkos és chipkártyák technológiája és alkalmazása, home banking, internet banking.
  • Készpénz-feldolgozás. Dealing room.
  • A hitelezés informatikai támogatásának technológiái.
  • Kockázatkezelő rendszerek.
  • A pénzintézeti controlling informatikai támogatása.
  • Pénzintézeti vezetői rendszerek és technológiai hátterük. (Adatraktár, OLAP, adatbányászat, DSS, MIS, EIS modellező és vizualizáló eszközei) A szükséges adatforrások. A vezetői rendszer projektek sikerkritériumai.
  • Jogosultságmenedzsment rendszerek.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Részvétel az előadások legalább kétharmadán, 1 házi feladat

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli és szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a vizsgaidőszak 2. hetéig utóvizsga jelleggel pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktató fogadóórájában, valamint előre egyeztetett időpontban igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Dr. Kiss Ferenc szerk.: Pénzintézeti információs rendszerek. Segédlet. BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék, 2001.
  • Dr. Vargovcsik Károly: Pénzintézeti rendszerek fejlesztésének szervezetelméleti és módszertani eszközei, lehetőségei (NSZJT kongresszus, 1995
  • Banking Technology (folyóirat)
  • Kiss Imre: Az üzleti informatika alapjai. BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék, 2001.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  24

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

  Vizsgafelkészülés

  16

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss Ferenc

  egyetemi adjunktus

  GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék