Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tudásszervezés és kommunikáció a bankban

  A tantárgy angol neve: Knowlidge organozation and communication in banks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT467553 9. 2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Nuridsány Judit

  tanársegéd

  GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A Villamosmérnöki és Informatikai Kar első három évi képzésére épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tudásszervezés és kommunikáció működése a tudásszervezetekben célkitűzése alkalmazott orientációjú bankinformatikai tudás biztosítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A TM kialakulása és rendszerei (iskolái)
  2. A tudás szervezetek
  3. A kompetencia, a tudás és a tudás transzfer
  4. A tudásszervezetek működése és menedzsmentje
  5. A kompetencia menedzsment
  6. Belső szerkezetek menedzsmentje
  7. Külső szerkezetek szervezése
  8. Az immateriális javak mérése
  9. A TM gyakorlata
  10. TM projektek a gyakorlatban
  11. TM informatikai támogatása I.
  12. TM informatikai támogatása II., KPMG megközelítés
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: előadásokra járni a TVSZ-ben meghatározott módon

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. írásbeli vizsga. A jegy írásbeli vizsgadolgozat teljesítésével szerezhető meg, aki dolgozatával nem éri el a megszerezhető pontok felét, szóbeli vizsgán javíthat. A szóbeli vizsga a félév teljes anyagát felöleli.

   A megszerezhető 100 pontból a fenti követelmények alapján a jegyek ponthatárai a következők:

   írásbeli vizsga. A jegy írásbeli vizsgadolgozat teljesítésével szerezhető meg, aki dolgozatával nem éri el a megszerezhető pontok felét, szóbeli vizsgán javíthat. A szóbeli vizsga a félév teljes anyagát felöleli.

   A tananyag alapján minden vizsga időpontra elkészül egy “A”, illetve “B” tételsort, illetve a hozzá tartozó megoldó kulcsokat.

   Egy tételsor a következő részekből áll:

   Két összefoglaló kérdés. Helyes megválaszolásuk egyenként max. 30-30 pont.

   10 kis kérdés. Helyes megválaszolásuk max. 4 pont.

   Az összegyűjthető maximális pontszám 100.

   A megszerezhető 100 pontból a fenti követelmények alapján a jegyek ponthatárai a következők:

   Osztályzatok:

   60 pontig elégtelen.

   61-70 pontig elégséges.

   71-80 pontig közepes.

   81-90 pontig jó.

   91-100 pontig jeles.

  3. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  Írásbeli és szóbeli vizsga keretében

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadások előtt és után, ill. igény szerint előre egyeztetett időpontban

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Gábor András: Szakértői rendszerek; Számalk 1988

  2. Turban: Decision Support and Expert Systems, Macmillan Publ., New York, 1990

  3. Rédey Gábor: Szöveges tudás automatikus kezelése; kand. értekezés MTA 1993

  4. Marca: Software for computer-supported cooperative work;
  Goeffrey Bock. - Los Alamitos, California 1992

  5. Developing Knowledge-Based Systems Using An Expert System Shell, R.J. Mockler, Macmillan, 1992

  1. Sveiby: Szervezetek új vagyona a menedzselt tudás
  2. Davenport-Prusak: Tudásmenedzsment, Kossuth, 2000.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  40

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss Ferenc

  Tanszékvezető-helyettes

  BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment tanszék