A bankinformatika számítástechnikai alapjai

A tantárgy angol neve: Fundamentals of banking IT systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnök, informatikus,

Kötelezően választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT467552 8 2/0/0/v 3 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Angyal Zoltán

Tud. munkatárs

Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Általános informatikai alapok, Banküzemgazdaságtan

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A BME képzés 1-3. évének informatikai tantárgyai

7. A tantárgy célkitűzése

Az informatikai gyakorlati használatának bemutatása a tág értelmű pénzintézeti szférában. Általános kép kialakítása a pénzforgalom szereplőinek informatikai kapcsolatában és megoldásaiban. A bankok informatikai rendszerének (fejlesztésük és üzemeltetésük) megismerése, specialitásaik és jövőbeli fejlődésük bemutatása.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. előadás

A (bank)informatika helye és szerepe a bankok életében.

2. előadás

A bankok, pénzintézetek mérete és tipusa informatikai szempontból.

3. előadás

Követelmények, elvárások a banki adatfeldolgozó rendszerekkel szemben.

4.előadás

A banki adatfeldolgozó rendszerek architektúrája.

5. előadás

A banki műveletek típusai, tömegszerűségük és jellemzőik.

6. előadás

A banki információs rendszerek fejlesztése I.

7. előadás

A banki adatfeldolgozó rendszerek tervezése

8. előadás

A banki információs rendszerek fejlesztése II.

9. előadás

Megbízhatósági, biztonsági szempontok a banki adatfeldolgozó rendszereknél.

10. előadás

A banki informatikai rendszerek üzemeltetési gyakorlati kérdései.

11. előadás

Szabályozottság és dokumentáltság a banki informatikai rendszereknél.

12. előadás

A magyar pénzforgalom informatikai szempontból.

13. előadás

A bankok egymás közötti kommunikációs rendszerei.

14. előadás

A banki informatikai fejlődési irányai.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás, helyenként interaktív esettanulmány alkalmazásával

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: előadások hallgatása

b. A vizsgaidőszakban: előadások anyaga és szakirodalom feldolgozás

  1. Elővizsga:
11. Pótlási lehetőségek

Vizsgaidőszak elején konzultáció

12. Konzultációs lehetőségek

Órák után ill. vizsgaidőszak elején

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Lsd. mellékelt részletes tematika végén

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

Szakirodalom feldolgozás

15

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Angyal Zoltán

Tud. munkatárs

Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

10. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Dobay Péter: Vállalati információ-menedzsment

(Nemzeti Tankkönyvkiadó Universitas, 1997)

Raffai Márta: Információrendszer-tervezés - Az információs társadalom

kihívásai

(Novadat Számítástechnnikai Bt., 1996)

John Ward: Az információrendszerek szervezési elvei

(Ernst & Young, Co-Nex Könyvkiadó Kft., 1998)

Görög Mihály: Bevezetés a projekt menedzsmentbe

(AULA Kiadó, 1993)

Vasvári György: Biztonsági rendszerek szervezése

(Ernst & Young, Pro-Sec Kft., 1997)

Bana István: Az SSADM rendszerszervezési módszertan

(LSI Oktatóközpont, 1996)

Vasvári György: Bankbiztonság

(Műegyetem Kiadó, 1995)

Könya Judit: Banküzemtani alapismeretek

(Közgazdasági Kiadó, 1994)

Kovács Magda: Angol-magyar informatikai szakszótár

(LSI Oktatóközpont, 1996)

Visnyei-Vörös: A számítógépes információbiztonság alapjai

(LSI Oktatóközpont, 1996)

Katona Endre: Bevezetés az informatikába

(Novadat Bt., 1996)

Raffai Mária: Információrendszer-fejlesztés

(Alexander alapítvány, 1996)

Szerz. köz.: Információ biztonság

(Cedit Inftech., 1997)

Adamcsik János: Irodaautomatizálás

(Indok, 1999)

Sima Dezső: Korszerű számitógép-architektúrák

(SZAK Kiadó Kft., 1996)

Ködmön József Kriptográfia. Az informatikai biztonság alapjai

(ComputerBooks, 1999)

Hetyei József: Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon 1 – 2

(ComputerBooks, 1999, 2000)

Csala-Csetényi- Informatika alapjai

Tarlós: (ComputerBooks, 2001)

Hetyei József: Vezetői döntéstámogató és elektronikus üzleti

megoldások Magyarországon

(ComputerBooks, 2001)

Raffai Mária: Információrendszer-fejlesztés - Novadat, 1999.

Bogdán Gábor: Információs rendszerek tervezése I. - Novadat, 1996

Kovács –Hartványi: Információs rendszerek tervezése III. - Novadat, 1996.

Raffai Mária: Az informatika fél évszázada - Springer, 1997.

Internet-en elérhető fontosabb linkek:

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/kozgazd/penz/

http://www.itb.hu/fejlesztesek/2000/y2000b_1.htm

http://www.hungary.com/telecomputer/2_02/dir2.html

http://www.mnb.hu/hungarian/1_jegy/konyvt.htm

http://www.bankestozsde.hu/index.html - lsd. archivum

http://www.bankweb.hu/