Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A bankinformatika számítástechnikai alapjai

  A tantárgy angol neve: Fundamentals of banking IT systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök, informatikus,

  Kötelezően választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT467552 8 2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Angyal Zoltán

  Tud. munkatárs

  Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Általános informatikai alapok, Banküzemgazdaságtan

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A BME képzés 1-3. évének informatikai tantárgyai

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az informatikai gyakorlati használatának bemutatása a tág értelmű pénzintézeti szférában. Általános kép kialakítása a pénzforgalom szereplőinek informatikai kapcsolatában és megoldásaiban. A bankok informatikai rendszerének (fejlesztésük és üzemeltetésük) megismerése, specialitásaik és jövőbeli fejlődésük bemutatása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. előadás

  A (bank)informatika helye és szerepe a bankok életében.

  2. előadás

  A bankok, pénzintézetek mérete és tipusa informatikai szempontból.

  3. előadás

  Követelmények, elvárások a banki adatfeldolgozó rendszerekkel szemben.

  4.előadás

  A banki adatfeldolgozó rendszerek architektúrája.

  5. előadás

  A banki műveletek típusai, tömegszerűségük és jellemzőik.

  6. előadás

  A banki információs rendszerek fejlesztése I.

  7. előadás

  A banki adatfeldolgozó rendszerek tervezése

  8. előadás

  A banki információs rendszerek fejlesztése II.

  9. előadás

  Megbízhatósági, biztonsági szempontok a banki adatfeldolgozó rendszereknél.

  10. előadás

  A banki informatikai rendszerek üzemeltetési gyakorlati kérdései.

  11. előadás

  Szabályozottság és dokumentáltság a banki informatikai rendszereknél.

  12. előadás

  A magyar pénzforgalom informatikai szempontból.

  13. előadás

  A bankok egymás közötti kommunikációs rendszerei.

  14. előadás

  A banki informatikai fejlődési irányai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás, helyenként interaktív esettanulmány alkalmazásával

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: előadások hallgatása

  b. A vizsgaidőszakban: előadások anyaga és szakirodalom feldolgozás

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek

  Vizsgaidőszak elején konzultáció

  12. Konzultációs lehetőségek

  Órák után ill. vizsgaidőszak elején

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Lsd. mellékelt részletes tematika végén

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  Szakirodalom feldolgozás

  15

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Angyal Zoltán

  Tud. munkatárs

  Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

  10. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

  Dobay Péter: Vállalati információ-menedzsment

  (Nemzeti Tankkönyvkiadó Universitas, 1997)

  Raffai Márta: Információrendszer-tervezés - Az információs társadalom

  kihívásai

  (Novadat Számítástechnnikai Bt., 1996)

  John Ward: Az információrendszerek szervezési elvei

  (Ernst & Young, Co-Nex Könyvkiadó Kft., 1998)

  Görög Mihály: Bevezetés a projekt menedzsmentbe

  (AULA Kiadó, 1993)

  Vasvári György: Biztonsági rendszerek szervezése

  (Ernst & Young, Pro-Sec Kft., 1997)

  Bana István: Az SSADM rendszerszervezési módszertan

  (LSI Oktatóközpont, 1996)

  Vasvári György: Bankbiztonság

  (Műegyetem Kiadó, 1995)

  Könya Judit: Banküzemtani alapismeretek

  (Közgazdasági Kiadó, 1994)

  Kovács Magda: Angol-magyar informatikai szakszótár

  (LSI Oktatóközpont, 1996)

  Visnyei-Vörös: A számítógépes információbiztonság alapjai

  (LSI Oktatóközpont, 1996)

  Katona Endre: Bevezetés az informatikába

  (Novadat Bt., 1996)

  Raffai Mária: Információrendszer-fejlesztés

  (Alexander alapítvány, 1996)

  Szerz. köz.: Információ biztonság

  (Cedit Inftech., 1997)

  Adamcsik János: Irodaautomatizálás

  (Indok, 1999)

  Sima Dezső: Korszerű számitógép-architektúrák

  (SZAK Kiadó Kft., 1996)

  Ködmön József Kriptográfia. Az informatikai biztonság alapjai

  (ComputerBooks, 1999)

  Hetyei József: Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon 1 – 2

  (ComputerBooks, 1999, 2000)

  Csala-Csetényi- Informatika alapjai

  Tarlós: (ComputerBooks, 2001)

  Hetyei József: Vezetői döntéstámogató és elektronikus üzleti

  megoldások Magyarországon

  (ComputerBooks, 2001)

  Raffai Mária: Információrendszer-fejlesztés - Novadat, 1999.

  Bogdán Gábor: Információs rendszerek tervezése I. - Novadat, 1996

  Kovács –Hartványi: Információs rendszerek tervezése III. - Novadat, 1996.

  Raffai Mária: Az informatika fél évszázada - Springer, 1997.

  Internet-en elérhető fontosabb linkek:

  http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/kozgazd/penz/

  http://www.itb.hu/fejlesztesek/2000/y2000b_1.htm

  http://www.hungary.com/telecomputer/2_02/dir2.html

  http://www.mnb.hu/hungarian/1_jegy/konyvt.htm

  http://www.bankestozsde.hu/index.html - lsd. archivum

  http://www.bankweb.hu/