Technika- és mérnöktörténet

A tantárgy angol neve: History of Technology and Engineering

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT448710 1-9 2/0/0/v 2 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Licskó György

egyetemi docens

Filozófia és Tudománytörténeti Tanszék

Dr. Németh József

egyetemi docens

Közgazdaságtan Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A műszaki képzettséghez legközelebb álló általános történeti műveltség megismerése.

8. A tantárgy részletes tematikája

Mi a technika? Technika - kultúra - civilizáció.

Az őskori és ókori kultúrák technikája.

A középkor technikája. Malomipar. Gótikus építészet.

Az új tudományok hatása a technika fejlődésére.

A klasszikus ipari forradalom és a gépi nagyipar.

Az automatizálás.

Technikai kultúra Magyarországon a XI. századtól a XVI. századig.

A természettudományos műveltség és a mérnökképzés (1635-1871).

Technikai fejlődés Magyarországon a XVII-XIX. században.

Műszaki fejlődés, technikai eredmények, mérnökképzés Magyarországon a XX. század első felében.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi dolgozat

b. A vizsgaidőszakban: javítási lehetőség

c. Elővizsga: -

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Licskó György: A technikatörténet vázlata Műegyetemi Kiadó, 1993, 1995

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Licskó György

egyetemi docens

Filozófia és Tudománytörténeti Tanszék

Dr. Németh József

Egyetemi docens

Közgazdaságtan Tanszék