Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Technika- és mérnöktörténet

  A tantárgy angol neve: History of Technology and Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT448710 1-9 2/0/0/v 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Licskó György

  egyetemi docens

  Filozófia és Tudománytörténeti Tanszék

  Dr. Németh József

  egyetemi docens

  Közgazdaságtan Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A műszaki képzettséghez legközelebb álló általános történeti műveltség megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mi a technika? Technika - kultúra - civilizáció.

  Az őskori és ókori kultúrák technikája.

  A középkor technikája. Malomipar. Gótikus építészet.

  Az új tudományok hatása a technika fejlődésére.

  A klasszikus ipari forradalom és a gépi nagyipar.

  Az automatizálás.

  Technikai kultúra Magyarországon a XI. századtól a XVI. századig.

  A természettudományos műveltség és a mérnökképzés (1635-1871).

  Technikai fejlődés Magyarországon a XVII-XIX. században.

  Műszaki fejlődés, technikai eredmények, mérnökképzés Magyarországon a XX. század első felében.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi dolgozat

  b. A vizsgaidőszakban: javítási lehetőség

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Licskó György: A technikatörténet vázlata Műegyetemi Kiadó, 1993, 1995

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Licskó György

  egyetemi docens

  Filozófia és Tudománytörténeti Tanszék

  Dr. Németh József

  Egyetemi docens

  Közgazdaságtan Tanszék