Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mérnöketika

  A tantárgy angol neve: Engineering Ethics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT448705 3-9 2/0/0/v 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Molnár László

  egyetemi docens

  Filozófia és Tudománytörténeti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy oktatásával azt kívánjuk elérni, hogy a jelen és a jövő mérnöktársadalma tevékenysége társadalmi összetevőit tudatosan kezelve legyen képes korszerű, etikus magatartásra. E magatartás középpontjában a mérnöknek a technika tervezése és megalkotása, alkalmazása, a technikát alkalmazók és felhasználók, valamint működtetők biztonsága, jóléte, egészsége és élete iránti felelőssége áll.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A foglalkozástól a hivatásig. A mérnöki hivatás és a hagyományos hivatások.

  A mérnöki tevékenységek és szerepek, valamint az ehhez kapcsolódó konfliktusok:

  a) A mérnök mint alkalmazott,

  b) A mérnök mint vállalkozó,

  c) A mérnök mint hivatalnok

  d) A mérnök mint menedzser

  A mérnöktársaságok és az etikai kódexek

  A technológiai civilizáció etikája:

  a) az üzleti etika és a

  b) környezeti etika elemei

  A morális elméletek főbb típusai:

  a) a haszonelvű (utilitáriánus) etika

  b) a kötelességelvű (deontológikus) etika

  c) az erény-etikák

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Molnár László (szerk): Mérnöketika. Szemelvénygyűjtemény (kézirat)

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Molnár László

  egyetemi docens

  Filozófia és Tudománytörténeti Tanszék