Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az internetmédia kérdései

  A tantárgy angol neve: Sociocultural Consequences of New Media

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT439952   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Szakadát István

   

  egyetemi docens

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  Varga Dániel

   

  tudományos segédmunkatárs

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja bemutatni, hogy az Internet fejlődésével milyen új kommunikációs lehetőségek jelennek meg, s azokat hogyan veszik használatba az egymással kommunikáló egyének, közösségek. A kurzus során kitérünk az elméletileg fontos jeleségekre, változásokra, de az igazán fontos megoldásokat gyakorlati szempontokból is megvizsgáljuk. A legfontosabb cél az, hogy a kurzus végére a hallgatók megértsék, hogy az internetben rejlő legkomolyabb üzleti és társadalmi  lehetőség a közösségi interakció és kommunikáció minden korábbinál hatékonyabb támogatása révén nyílik meg, és a jövő médiaeszközei olyan eszközök lesznek, amelyek lehetővé teszik a közvetített tartalmak társas viszonyokra és emberi ítéletekre építő szervezését, valamint a közös érdeklődés mentén szerveződő közösségek önszervezését.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az új média jellemzői

  Mit jelentenek az olyan fogalmak, mint multimédia, interaktivitás, hipertext, digitális, virtuális, közösségi média stb.? [23] [17] [9]

   

  Közösségek

  Közösségek definíciója, a hagyományos közösségértelmezés. A sajtó által teremtettt elképzelt közösségek. Virtuális közösségek. Online közösségek. [8]

   

  Virtuális közösségek

  Az online közösségek pont ugyanolyan közösségek, mint a "valódiak" csak az emberek más kommunikációs eszközt alkalmaznak? A virtuális közösségek szegényes kapcsolatokon alapulnak? Van-e online intimitás? Miért segítenek ismeretlenek egymásnak a hálózaton keresztül? [29] [22]

   

   

  Virtuális világok

  Vajon mitől olyan vonzóak a virtuális világok? Meg lehet-e élni a virtuális világokból? Beszélhetünk-e a virtuális világok társadalomáról, virtuális társadalmi státuszról, gazdaságról és gazdaságról? [6] [21] [5]

   

  Közösségi szűrés

  A keresés, a böngészés alapvető problémája a relevanciakezelés nehézségei. PageRank, Kleinberg (autoritások és hubok), a hülye újságárus, közösségi szűrés (collaborative filtering), közösségi címkézés (social tagging), adhoc wifi hálózatok, last.fm, youtube. [2]

   

   

  Közösségi szolgáltatások

  Reputációs rendszerek, blogok, közösség alapú szolgáltatások. Hogyan működik az Amazon.com ajánlórendszere? [20] [16]

   

   

  Közösségi címkézés, közösségi archívumok

  A közösségi szűrés, a közössgi szolgáltatások, a közösségi címkézés fogalmai, a köztük található összefüggések. Egy jó hely, aminek ötlete egy internetmédia óran merült fel először. A nyílt forráskódú szoftverek fejlesztő, tesztelő közössége. NASA Click Workers projekt. [10] [12] [25] [24] [13] [18] [11] [4] [14] [28] [27] [26] [7]

   

  Hosszú farok

  A hálózati technológiák többféle szempontból és több területen is újszerű módon képesek kezelni az ún. hosszú farok (long tail) jelenségét. Mit jelent a fogalom, milyen megoldások jelentek meg a kezelésére, és miért is fontosak ezek?

   

  A Google AdSense működése és előnyei. [1] [3]

   

  Bizalom, autoritás

  A közösség tagjai azzal is segítik az eligazodást a rengeteg információ között, hogy sokat adnak a mások véleményére. Ez felveti a bizalom, az autoritás kérdését. Érdemes megvizsgálni azokat a technikákat, amelyek az ilyen jellegű problémák megoldására jöttek létre.

   

   

  Digitális archívum

  A digitális dokumentumok gyűjteménye a digitális archívum. A digitális archívumok építése, bejárása, elérése, kereshetősége rengeteg technológiai kérdést felvet, melyek elméleti áttekintése után néhányat meg lehet vizsgálni gyakorlati szempontból közelebbről is. A Nemzeti Digitális Adattár építésnek problémái. [19]

   

  Interfész

  A digitális kommunikáció szinte minden információt képernyőkön keresztül tesz elérhetővé. Azt is mondhatjuk: képernyővé válik az egész világ. Ez a képernyőre váltás jelentős mértékben megváltoztatja az információhoz való viszonyainkat is. Mik ezek a változások, milyen új megoldások jönnek létre?

   

   

  Interakció

  A digitális média egyik lényegi jellemzője az interaktivitás. Emberek, gépek és a legkülönbözőbb tartalmak kerülnek szakadatlan interakcióba egymással. Hogyan írhatjuk le ezt a változássorozatot?

   

   

  Mobil eszközök, mobil kommunikáció

  Az Internet továbbfejlődésének egyik fontos új iránya a mobil eszközökön való megjelenés, ami más szavakkal a mobil kommunikáció és a média összkapcsolódását jelenti.

   

   

  Jogi problémák -- jogi megoldások

  A digitális hálózati technológia széleskörű terjedésével igen komoly jogi problémák keletkeznek, ami miatt új jogi megoldásokat kell keresni, amelyek jobban illeszkednek a megváltozott körülményekhez. A szólás szabadsága, a tartalomszabályozás, a szerzői jog problémái. A szabad szoftverek, nyílt forráskódú szoftverek, nyílt tartalom. A Creative Commons céljai, megoldásai. [15]

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás

   

  10. Követelmények Szorgalmi időszakban: szóbeli beszámoló, írásos feladat kidolgozása
  11. Pótlási lehetőségek

  Pót-feladat beadása a TVSZben meghatározott módon

  12. Konzultációs lehetőségek az oktató fogadóóráján

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1]     Chris Anderson: The long tail manifesto. URL http://www.changethis.com/10.LongTail/download/?screen=0&action=downloadmanifesto

  [2]     Babarczy EszterHalácsy PéterSzakadát István: Keresés, relevancia, bizalom, autoritás a hálózaton. 2004. 2. sz., Magyar Távközlés, 10–13. p.

  [3]     Bodó Balázs – Szakadát István: Hálózati kooperáció gazdaságtana. In S.Nagy Katalin (szerk.): Szociológia – közgazdászoknak. 2007, Typotex.

  [4]     BBC backstage prototype: social tagging, 2006.03.07. URL http://www.headshift.com/archives/002498.cfm

  [5]     Edward Castronova. URL http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=277893.

  [6]     Castronova Edward: Virtuális világok - beszámoló első kézből. In Halácsy PéterVályi Gábor – Wellman Berry (szerk.): Hatalom a mobil tömegek kezében. 2007, Typotex. URL http://www.mediaremix.hu/castronova.pdf.

  [7]     Cloudalicious: Tag dissolve - give your users the power to forget, 2006.03.07. URL http://cloudalicio.us/2005/11/22/tag-dissolve-give-your-users-the-power-to-forget/

  [8]     Gábor Vályi: Közösségek hálózati kommunikációja. In Halácsy PéterVályi Gábor – Wellman Berry (szerk.): Hatalom a mobil tömegek kezében. 2007, Typotex. URL http://www.mediaremix.hu/castronova.pdf.

  [9]     Halácsy PéterVályi Gábor – Wellman Berry (szerk.): Hatalom a mobil tömegek kezében. 2007, Typotex. URL http://www.mediaremix.hu/castronova.pdf.

  [10]   Huszák Péter – Szabó Mihály: Közösségi archívumok. 2006., Magyar Távközlés.

  [11]   ideant: A del.icio.us study, 2006.03.07. URL http://ideant.typepad.com/ideant/2004/12/a_delicious_stu.html.

  [12]   Jó-hely, 2006. URL http://jo-hely.hu/.

  [13]   Ellyssa Kroski: The hive mind: Folksonomies and user-based tagging, 2006.03.07. URL http://infotangle.blogsome.com/2005/12/07/the-hive-mind-folksonomies-and-user-based-tagging/

  [14]   Liz Lawley: Social consequences of social tagging, 2006.03.07. URL http://many.corante.com/archives/2005/01/20/social_consequences_of_socialagging.php

  [15]   Lawrence Lessig: Szabad kultúra. A kreativitás természete és jövője. Budapest, 2005, Kiskapu Kiadó.

  [16]   Greg Linden – Brent Smith – Jeremy York: Amazon.com recommendation. 2003., IEEE Internet Computing, 76–80. p.

  [17]   Manovich Lev: Remixelhetőség. In Halácsy PéterVályi Gábor – Wellman Berry (szerk.): Hatalom a mobil tömegek kezében. 2007, Typotex. URL http://www.mediaremix.hu/remix.pdf.

  [18]   Mob indexing? folk categorization? social tagging?, 2006.03.07. URL http://www.peterme.com/archives/000444.html.

  [19]   MOKK: Nda II. fázis, 2006. URL http://www.nda.hu/resource.aspx?ResourceID=nda_strat_2_0_V1.

  [20]   Prekopcsák Zoltán: A közösségi szűrésről. URL http://www.passwd.hu/%7Epreko/blog/2006/06/22/ajanlo-rendszerek#more-23

  [21]   Pénzhamisítás az everquestben, 2005. URL http://index.hu/tech/uzlet/eq0812/.

  [22]   Howard Rheingold: Virtual communities. URL http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html.

  [23]   Sandvig C.: Az internet struktúrális problémái. In Halácsy PéterVályi Gábor – Wellman Berry (szerk.): Hatalom a mobil tömegek kezében. 2007, Typotex. URL http://www.mediaremix.hu/struct.pdf.

  [24]   Clay Shirky: Folksonomy, 2006.03.07. URL http://many.corante.com/archives/2004/08/25/folksonomy.php.

  [25]   Clay Shirky: Ontology is overrated: Categories, links, and tags, 2006.03.07. URL http://shirky.com/writings/ontology_overrated.html.

  [26]   Rashmi Sinha: A cognitive analysis of tagging, 2006.03.07. URL http://www.rashmisinha.com/archives/05_09/tagging-cognitive.html.

  [27]   Pietro Speroni: On tag clouds, metric, tag sets and power laws, 2006.03.07. URL http://blog.pietrosperoni.it/2005/05/25/tag-clouds-metric/.

  [28]   Thomas Vander Wal: Explaining and showing broad and narrow folksonomies, 2006.03.07.

  [29]     Wellman B – Gulia M.: A netszörfözők nem utaznak egyedül: virtuális közösségek, mint valódi közösségek. In Halácsy PéterVályi Gábor – Wellman Berry (szerk.): Hatalom a mobil tömegek kezében. 2007, Typotex. URL http://www.mediaremix.hu/wellman.pdf
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Szakadát István

   

  egyetemi docens

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  Halácsy Péter

   

  egyetemi tanársegéd

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék