A társadalomelemzés alapjai

A tantárgy angol neve: Foundations of Sociological Analysis

Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Szabadon választható tárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT439879   2/0/0/f 2  
A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
4. A tantárgy előadója
Dr. Farkas János

 

Emeritus professzor

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

más társadalomtudományi kurzusok tananyagára

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatókat megismertetni a társadalom főbb intézményeivel, működési mechanizmusaival. Bővíteni általános műveltségüket és kimutatni, hogy szakmai munkájuk is társadalmi összefüggésekbe illeszkedik.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. Bevezetés a szociológiai gondolkodásba
 2. A kultúra
 3. A szocializáció
 4. Társadalmi kölcsönhatás és társadalmi szerkezet
 5. Csoportok és szervezetek
 6. Deviancia és társadalmi szabályozás
 7. Rétegződés és társadalmi mobilitás
 8. A család
 9. A vallás
 10. Kormányzat és politika
 11. A gazdaság
 12. Társadalmi változás és fejlődés
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: az előadások rendszeres látogatása

b.       A szorgalmi időszak utolsó hetében zh megírása

 

11. Pótlási lehetőségek

nincs

12. Konzultációs lehetőségek

Az oktató fogadóórájában

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom . Kötelező irodalom:

 

-          Konspektusok a társadalomelméletről. (A társadalomelmélet alapjai c. tárgy konspektusa. 52 old.) www.rezler-foundation.hu

 

-          A társadalomelemzés alapjai (Modern társadalomelméletek, mechanizmusok, technikák) Vázlat és szinopszis. 42. old. www.rezler-foundation.hu

-          Farkas János: A társadalomelemzés alapjai (Jegyzet) 97 oldal. www.rezler-foundation.hu/bme/files/te.zip, de innen van link is: www.rezler-foundation.hu/bme/index.html, vagy főoldalról: www.rezler-foundation.hu

 

Ajánlott irodalom:

 

-          Farkas János: Információs- vagy tudástársadalom? Infonia-Aula Kiadó, Budapest 2002.

 

-          Norbert Elias: A szociológia lényege: Napvilág Kiadó, Bp. 1999.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása2
Vizsgafelkészülés60
Összesen
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Farkas János

 

Emeritus professzor

 

Szociológia és Kommunikáció