Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A társadalomelemzés alapjai

  A tantárgy angol neve: Foundations of Sociological Analysis

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT439879   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Farkas János

   

  Emeritus professzor

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  más társadalomtudományi kurzusok tananyagára

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatókat megismertetni a társadalom főbb intézményeivel, működési mechanizmusaival. Bővíteni általános műveltségüket és kimutatni, hogy szakmai munkájuk is társadalmi összefüggésekbe illeszkedik.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezetés a szociológiai gondolkodásba
  2. A kultúra
  3. A szocializáció
  4. Társadalmi kölcsönhatás és társadalmi szerkezet
  5. Csoportok és szervezetek
  6. Deviancia és társadalmi szabályozás
  7. Rétegződés és társadalmi mobilitás
  8. A család
  9. A vallás
  10. Kormányzat és politika
  11. A gazdaság
  12. Társadalmi változás és fejlődés
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: az előadások rendszeres látogatása

  b.       A szorgalmi időszak utolsó hetében zh megírása

   

  11. Pótlási lehetőségek

  nincs

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktató fogadóórájában

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom . Kötelező irodalom:

   

  -          Konspektusok a társadalomelméletről. (A társadalomelmélet alapjai c. tárgy konspektusa. 52 old.) www.rezler-foundation.hu

   

  -          A társadalomelemzés alapjai (Modern társadalomelméletek, mechanizmusok, technikák) Vázlat és szinopszis. 42. old. www.rezler-foundation.hu

  -          Farkas János: A társadalomelemzés alapjai (Jegyzet) 97 oldal. www.rezler-foundation.hu/bme/files/te.zip, de innen van link is: www.rezler-foundation.hu/bme/index.html, vagy főoldalról: www.rezler-foundation.hu

   

  Ajánlott irodalom:

   

  -          Farkas János: Információs- vagy tudástársadalom? Infonia-Aula Kiadó, Budapest 2002.

   

  -          Norbert Elias: A szociológia lényege: Napvilág Kiadó, Bp. 1999.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása2
  Vizsgafelkészülés60
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Farkas János

   

  Emeritus professzor

   

  Szociológia és Kommunikáció