Játékelmélet a társadalomtudományokban

A tantárgy angol neve: Game Theory in the Social Sciences

Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Szabadon választható tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT439798   2/0/0/f 2  
A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
4. A tantárgy előadója
Dr. Mészáros József

 

docens

 

Társadalomismeret Intézet,

 

 Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy hallgatása során a hallgatók megismerkednek a stratégiai gondolkodás kulcsfogalmaival, e fogalmakra épülő társadalomtudományi modellekkel. Az elmélet gyakorlati alkalmazásai kerülnak az oktatás fókuszába.

8. A tantárgy részletes tematikája 1.  Játékok két játékossal: Játékok normál alakban

 

2.  Játékok két játékossal: Szekvenciális játékok

 

3.  Nem kooperatív játékok normál alakban

 

4.  Nash tétel

 

5. Alkalmazások

 

5.  A játékok extenzív formája

 

6.  Alkalmazások

 

7 Ismételt játékok

 

8., Alkalmazások

 

9.   Evolúciós egyensúly

 

10.  Kooperatív játékok átvihető nyereménnyel

 

11.  Kooperatív játékok átvihető nyereménnyel

 

12.  Shapley érték

 

13.  Gazdasági játékok

 

14.  Társadalmi választások elmélete

 

15.  ZH

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények Az órák rendszere látogatása, ZH sikeres megírása.
11. Pótlási lehetőségek Pótzárhelyi
12. Konzultációs lehetőségek

Hétfőnként 14 és 16 óra között

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom     MÉSZÁROS JÓZSEF: Bevezetés a játékelméletbe. Gondolat K.,2., Átdolgozott kiadás 2005.

 

Javasolt irodalom:

AUMANN, ROBERT: Lectures on Game Theory. Westwiew Press, 1989.

 

-    AXELROD, ROBERT: The evolution of cooperation. New York: L Basic Books, 1984.

 

-    DIXIT, AVINASH - BARRY NALEBUFF: Thinking Stratically. New York: W. W. Norton, 1991.

 

-    DIXIT, AVINASH - SKEATH SUSAN: Games of Strategy. New York: W. W. Norton, 1999.

 

-    FILEP LÁSZLÓ: Bevezetés a Játékelméletbe.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra30
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Mészáros József

 

docens

 

Társadalomismeret Intézet,

 

 Szociológia és Kommunikáció Tanszék