Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Játékelmélet a társadalomtudományokban

  A tantárgy angol neve: Game Theory in the Social Sciences

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT439798   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Mészáros József

   

  docens

   

  Társadalomismeret Intézet,

   

   Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy hallgatása során a hallgatók megismerkednek a stratégiai gondolkodás kulcsfogalmaival, e fogalmakra épülő társadalomtudományi modellekkel. Az elmélet gyakorlati alkalmazásai kerülnak az oktatás fókuszába.

  8. A tantárgy részletes tematikája 1.  Játékok két játékossal: Játékok normál alakban

   

  2.  Játékok két játékossal: Szekvenciális játékok

   

  3.  Nem kooperatív játékok normál alakban

   

  4.  Nash tétel

   

  5. Alkalmazások

   

  5.  A játékok extenzív formája

   

  6.  Alkalmazások

   

  7 Ismételt játékok

   

  8., Alkalmazások

   

  9.   Evolúciós egyensúly

   

  10.  Kooperatív játékok átvihető nyereménnyel

   

  11.  Kooperatív játékok átvihető nyereménnyel

   

  12.  Shapley érték

   

  13.  Gazdasági játékok

   

  14.  Társadalmi választások elmélete

   

  15.  ZH

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények Az órák rendszere látogatása, ZH sikeres megírása.
  11. Pótlási lehetőségek Pótzárhelyi
  12. Konzultációs lehetőségek

  Hétfőnként 14 és 16 óra között

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom     MÉSZÁROS JÓZSEF: Bevezetés a játékelméletbe. Gondolat K.,2., Átdolgozott kiadás 2005.

   

  Javasolt irodalom:

  AUMANN, ROBERT: Lectures on Game Theory. Westwiew Press, 1989.

   

  -    AXELROD, ROBERT: The evolution of cooperation. New York: L Basic Books, 1984.

   

  -    DIXIT, AVINASH - BARRY NALEBUFF: Thinking Stratically. New York: W. W. Norton, 1991.

   

  -    DIXIT, AVINASH - SKEATH SUSAN: Games of Strategy. New York: W. W. Norton, 1999.

   

  -    FILEP LÁSZLÓ: Bevezetés a Játékelméletbe.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Mészáros József

   

  docens

   

  Társadalomismeret Intézet,

   

   Szociológia és Kommunikáció Tanszék