Reklámszociológia

A tantárgy angol neve: Sociology of Advertising

Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Szabadon választható tárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT439767   2/0/0/f 2  
A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
4. A tantárgy előadója
Dr Virányi Péter

 

c. egyetemi docens

 

Szociológia és Kommunikáció  Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése Betekintést adjon a reklám, mint a kommunikáció egyik formájába. Ennek társadalmi szerepébe, készítési sajátosságaiba, média választásba, ezek szerepébe, fogadtatásába.
8. A tantárgy részletes tematikája . Társadalom és reklám

 

- reklám kialakulása, : betekintést adjon a reklám, mint a kommunikáció egyik formájába. Ennek társadalmi szerepébe, készítési sajátosságaiba, média választásba, ezek szerepébe, fogadtatásába.fejlődése, reklámpiac résztvevői

 

- reklámcélok, reklámfajták, reklámeszközök, reklámhordozók

 

-  hirdetési piac.

 

II. Magyar társadalom

 

- életmód, fogyasztási szokások

 

- magatartásminták, mintakövetés, értékek

 

- csoportok szerepe a reklámok befolyásolásában

 

- reklámkampány tervezés szociológiai kérdései ( célok, célcsoportok, piacszegmentálás, időzítés)

 

III. Reklámüzenet kialakítása

 

- a kommunikáció folyamata

 

- attitűd, kognitív disszonancia, attribució

 

- manipuláció, meggyőzés, meggyőződés

 

- az új elsajátításának folyamata

 

- reklám hatásmechanizmusa

 

- szerep megjelenítés (nők, gyerekek)

 

- reklámnyelv.

 

IV. Hazai médiapiac

 

- rádió hallgatási szokások

 

- újság és folyóirat olvasási szokások

 

- tévénézési szokások

 

- kültéri médiumok

 

V. Reklám hatás- és hatékonyság mérése

 

- empirikus vizsgálatok, fókuszcsoportok

 

- közvélemény kutatások.

 

VI. Reklám készítés néhány gyakorlati kérdése

 

- médiatervezés

 

- DM levél

 

- reklámfilm

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: a félév során 5 random katalógusból legalább 3-an jelen kell lenni. Akinek ez megvan, annak a szorgalmi időszak végéig házi dolgozatot kell készítenie és beadnia, az órán megbeszélésre kerülő formában. Személyesen a házi dolgozat megvédése

11. Pótlási lehetőségek az adott félévben nincs
12. Konzultációs lehetőségek megbeszélés szerint
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Móricz Éva: Reklámpszichológia

 

Móricz-Téglássy: Kreatív tervezés a reklámban

 

Virányi Péter: A reklám fogalomtára

Giddens, A.: Szociológia (IV/13). OsirisKiadó, 1995.

J. Habermas: A társadalmi
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra30
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése8
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés12
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr Virányi Péter

 

c.egyetemi docens

 

Szociológia és Kommunikáció  Tanszék