Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Reklámszociológia

  A tantárgy angol neve: Sociology of Advertising

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT439767   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Dr Virányi Péter

   

  c. egyetemi docens

   

  Szociológia és Kommunikáció  Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése Betekintést adjon a reklám, mint a kommunikáció egyik formájába. Ennek társadalmi szerepébe, készítési sajátosságaiba, média választásba, ezek szerepébe, fogadtatásába.
  8. A tantárgy részletes tematikája . Társadalom és reklám

   

  - reklám kialakulása, : betekintést adjon a reklám, mint a kommunikáció egyik formájába. Ennek társadalmi szerepébe, készítési sajátosságaiba, média választásba, ezek szerepébe, fogadtatásába.fejlődése, reklámpiac résztvevői

   

  - reklámcélok, reklámfajták, reklámeszközök, reklámhordozók

   

  -  hirdetési piac.

   

  II. Magyar társadalom

   

  - életmód, fogyasztási szokások

   

  - magatartásminták, mintakövetés, értékek

   

  - csoportok szerepe a reklámok befolyásolásában

   

  - reklámkampány tervezés szociológiai kérdései ( célok, célcsoportok, piacszegmentálás, időzítés)

   

  III. Reklámüzenet kialakítása

   

  - a kommunikáció folyamata

   

  - attitűd, kognitív disszonancia, attribució

   

  - manipuláció, meggyőzés, meggyőződés

   

  - az új elsajátításának folyamata

   

  - reklám hatásmechanizmusa

   

  - szerep megjelenítés (nők, gyerekek)

   

  - reklámnyelv.

   

  IV. Hazai médiapiac

   

  - rádió hallgatási szokások

   

  - újság és folyóirat olvasási szokások

   

  - tévénézési szokások

   

  - kültéri médiumok

   

  V. Reklám hatás- és hatékonyság mérése

   

  - empirikus vizsgálatok, fókuszcsoportok

   

  - közvélemény kutatások.

   

  VI. Reklám készítés néhány gyakorlati kérdése

   

  - médiatervezés

   

  - DM levél

   

  - reklámfilm

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: a félév során 5 random katalógusból legalább 3-an jelen kell lenni. Akinek ez megvan, annak a szorgalmi időszak végéig házi dolgozatot kell készítenie és beadnia, az órán megbeszélésre kerülő formában. Személyesen a házi dolgozat megvédése

  11. Pótlási lehetőségek az adott félévben nincs
  12. Konzultációs lehetőségek megbeszélés szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Móricz Éva: Reklámpszichológia

   

  Móricz-Téglássy: Kreatív tervezés a reklámban

   

  Virányi Péter: A reklám fogalomtára

  Giddens, A.: Szociológia (IV/13). OsirisKiadó, 1995.

  J. Habermas: A társadalmi
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése8
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés12
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr Virányi Péter

   

  c.egyetemi docens

   

  Szociológia és Kommunikáció  Tanszék