Konfliktus megelőzés-kezelés-közvetítés-tárgyalás

A tantárgy angol neve: Conflict Prevention-Management-Mediation-Negotiation

Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Szabadon választható tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT439348   2/0/0/f 2  
4. A tantárgy előadója
Dr. Mészáros József

 

e.docens

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

 Mátyási Sándor

 

 

meghívott előadó

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
8. A tantárgy részletes tematikája

1.      Bevezetés

2.      Rivalizálás, kooperáció

3.      A konfliktus forrásai

4.      Kétoldalú viták konfliktusok

5.      Korlátozott kommunikáció

6.      Az elosztható javak bővíthetősége

7.      A felek viselkedése, stratégiája

8.      Több résztvevős konfliktusok

9.      Kompromisszum, vagy konszenzus

10.  A harmadik fél megjelenése és szerepe a konfliktusok kezelésében

11.  Mediálás, békéltetés, arbitrálás

12.  Esetjáték, szimuláció

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények Két zárthelyi dolgozat
11. Pótlási lehetőségek

A TVSZ szerint

12. Konzultációs lehetőségek

Az oktató fogadóórájában

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kötelező:

A döntőbíráskodás szerk: Tóth Pál Péter, Püski, Bp. 1999.

Ajánlott:

Roger fisher-William Ury-Bruce Patton: A sikeres tárgyalás alapjai (Bagolyvár Könyvkiadó budapest, 1997.)

William Ury: Tárgyalás nehéz emberekkel (Bagolyvár Könyvkiadó budapest, 1993.)

Tóth Ferenc: Regionális foglalkoztatási érdekegyeztetés (Munkaügyi Kutató Intézet, budapest, 1997)

Norman Brand: Labor Arbitration. The strategy of persuasion (Practising Low Institute, New York, 1987)

Elkouri & Ekouri: How Arbitration works (The Bureau of National Affairs, Inc., Washington D.C., 1997)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra30
Félévközi készülés órákra15
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés60
Összesen
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Mészáros József

 

e.docens

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék