Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A technika és innováció szociológiája

  A tantárgy angol neve: Sociology of Technology and Innovation

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT439316   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Farkas János, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A technológiai innovációk társadalmi hatásmechanizmusainak, implementációjának bemutatása. Annak feltérképezése, hogy a kommunikációs technológiákban megjelenő újítások a társadalmi kapcsolatok milyen újfajta szerveződését teszi lehetővé.

  8. A tantárgy részletes tematikája Technika és társadalom. (A technikai fejlődésből ered-e a társadalmi fejlődés, avagy a társadalmi viszonyok érlelik meg a technikai haladást? A technikai determinizmus bírálata). A technika fogalma és társadalmi viszonyai. (A technika szélesebb fogalmát fejtjük ki, amely a társadalmi környezet szempontjait is tartalmazza.)

   

  A technika 20. sz. végi új paradigmái. (Az informatikai és genetikai forradalom elemzése.)

   

  Az Információs Társadalom-I. , Az Információs Társadalom-II.

   

  A műszaki fejlődés, innováció társadalmi vonatkozásai.

   

  A technika hatásértékelésének (technology assessment) szereplői, hatásmechanizmusai és módszerei.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:  2 ZH

  11. Pótlási lehetőségek

  pót-ZH

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktató fogadóórájában

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Globalcenter Tour: A Tour of The Internet From Global Village Communications (http://www.globalvillage.com/gcweb/tour.html)

  Internet History/ISOC: Internet History/ISOC: Internet Society’s collection of Internet history (http://www.isoc.org/Internet-history)

  Internet Timeline: events in the history of the Internet by Robert H’obbes’ Zakon (http://www.Info.isoc.org/guest/zakon/InternetHistory/HIT.html)

  Reingold/VC book: the full text of the book ’The Virtual Community’ by Howard Rheingold (http://www.well.com/www/hlr/vcbook/)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés10
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Farkas János

   

  Em.prof.

   

  Szociológia és Kommunikáció Tsz.

   

  Csigó Péter

   

  Egy. ts.

   

  Szociológia és Kommunikáció Tsz.