Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gazdaságszociológia

  A tantárgy angol neve: Selected Topics in the Sociology of Economics

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választható

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT439315   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Orbán Annamária

   

   

   

  egyetemi docens

   

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít nincs
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatók új nézőpontból - a szociológia szemszögéből - ismerkedjenek meg olyan kérdésekkel, amelyeket korábbi gazdaságtudományi tanulmányaik során már esetleg érintettek: Milyen a gazdaság és társadalom kölcsönkapcsolata? Hogyan változik a gazdaság társadalmi és kulturális beágyazottsága? Milyen társadalmi mechanizmusai vannak a gazdasági rendszerek és intézmények hatékony működésének? Racionális vagy irracionális a gazdasági szereplők viselkedése? Hogyan kapcsolódik össze a bizalom szintje a gazdasági/társadalmi fejlődéssel?

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      hét : Bevezetés. Elméleti keretek.

  2.      hét: Társadalmi együttműködés, normák.

   

  3.      hét: A gazdaság társadalmi és kulturális beágyazottsága.

   

  4.      hét: A társadalmi tőke.

   

  5.      hét: A bizalom szerepe a gazdasági jól(l)étben.

   

  6.      hét: Gazdasági fejlődés és modernizáció.

   

  7.      hét: Zárthelyi dolgozat az 1-6. hét anyagából.

   

  8.      hét: Gazdasági rendszerek és intézmények.

   

  9.      hét: Piac, szervezetek, vállalatok.

   

  10.  hét: Menedzserdilemmák

   

  11.  hét: Gazdaság, környezet, gazdaságetika.          

   

  12.  hét: Globalizáció és multinacionális vállalatok. A vállalatok társadalmi felelőssége.

   

  13.  hét: Zárthelyi dolgozat az 8-12. hét anyagából.

   

  14.  hét: Dolgozatok értékelése, javítási és pótlási lehetőség, jegybeírás.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények A tárgy félévközi jeggyel zárul, melyet kétféle módon lehet megszerezni a szorgalmi időszakban:

   

  ·         Értékelés a 7. (1.-6 hét anyagából) és 13. héten (8-12. hét anyagából) írt zárthelyi dolgozat és az órai munka (aktivitás, min. 1 kiselőadás) alapján.  

   

  ·         A ZH helyett választható házi dolgozat megírása (a tematikában felsorolt témák bármelyikéből min. 15.000 karakter terjedelemben, legkésőbb a 13.hétig leadva).

   

  11. Pótlási lehetőségek Oktatóval való egyeztetés szerint a szorgalmi időszak végéig.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Oktatók fogadó órája keretében.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom KÖTELEZŐ IRODALOM

   

  S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia közgazdászoknak. Typotex, Bp.2007.(kijelölt fejezetek)

   

  Az előadó által kiadott órai segédanyagok, kiselőadások.

   

   

  AJÁNLOTT  IRODALOM:

   

  Lengyel György- Szántó Zoltán (szerk.): A gazdasági élet szociológiája. Aula Kiadó, Bp.1994.

   

  Lengyel György- Szántó Zoltán (szerk.): A gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája. Aula Kiadó, Bp.1997

   

  Lengyel György- Szántó Zoltán (szerk.): Tőkefajták: A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Aula Kiadó, Bp.1998

  M. Weber: Gazdaságtörténet. KJK, Bp. 1979.

   

  M. Olson: A kollektiv cselekvés logikája. Osiris Kiadó, Bp. 1998.

   

  A. Sen: A fejlődés, mint szabadság. Európa Könyvkiadó, Bp. 2003.

  F. Fukuyama: Bizalom. Európa Kiadó, Bp. 1997.

  J. S. Coleman: The Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Orbán Annamária

   

   

  egyetemi docens

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék