Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Játékelmélet és stratégiai gondolkodás KG

  A tantárgy angol neve: Game Theory in the Social Sciences

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Kögazdász-nappali kötelező tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT431485   2/0/0/v 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Mészáros József

   

  docens

   

  Társadalomismeret Intézet,

   

   Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése A szakmailag megalapozott gazdasági döntések meghozatala igényli a lehetséges variációk végiggondolását, valamint a döntések hatása által kiváltott reakciók elemzését. Ezekkel a kérdésekkel legáltalánosabb formában a játékelmélet foglalkozik, amely az előzőekben felvetett kérdések mellett a döntések következtében kialakuló helyzet jellemzését – egyensúly, stabilitás, stb. – is képes megadni. Jelen tárgy keretében a hallgatókat az ilyen megközelítésekkel ismertetjük. 

   

  8. A tantárgy részletes tematikája 1.      Játékok két játékossal: Játékok normál alakban

   

  2.      Játékok két játékossal: Szekvenciális játékok

   

  3.      Nem kooperatív játékok normál alakban

   

  4.      Nash tétel

   

  5.      A játékok extenzív formája

   

  6.      Racionalizálhatóság

   

  7.      Információ függvény

   

  8.      Ismételt játékok

   

  9.      Evolúciós egyensúly

   

  10.  Kooperatív játékok átvihető nyereménnyel

   

  11.  Kooperatív játékok átvihető nyereménnyel

   

  12.  Shapley érték

   

  13.  Gazdasági játékok

   

  14.  Társadalmi választások elmélete

   

  15.  Elosztási igazságosság

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: Az órák rendszere látogatása, ZH sikeres megírása

  b.       A vizsgaidőszakban:  Vizsga

  c.              Elővizsga: van

  11. Pótlási lehetőségek Pótzárhelyi
  12. Konzultációs lehetőségek

  Hétfőnként 14 és 16 óra között

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kötelező irodalom:

   

      MÉSZÁROS JÓZSEF: Bevezetés a játékelméletbe. Gondolat K.,2., Átdolgozott kiadás 2005.

   

      KREPS, D.M.: Játékelmélet és közgazdasági modellezés, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005

   

      GIBBONS, R.: Bevezetés a játékelméletbe, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005

   

  Javasolt irodalom:

   

  AUMANN, ROBERT: Lectures on Game Theory. Westwiew Press, 1989.

   

  -    AXELROD, ROBERT: The evolution of cooperation. New York: L Basic Books, 1984.

   

  -   -    DIXIT, AVINASH - SKEATH SUSAN: Games of Strategy. New York: W. W. Norton, 1999.

   

  FUDENBERG, DREW - JEAN TIROLE: Game Theory. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.-   

   

  GARDNER, ROY: Games for Business and Economics. John Wiley, 1995.

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés

  10

  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Mészáros József

   

  docens

   

  Társadalomismeret Intézet,

   

   Szociológia és Kommunikáció Tanszék