Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Művészettörténet I. (Kezdetektől a reneszánszig)

  A tantárgy angol neve: Art History I. (from the beginnings to the Renaissance)

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT431426   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Dr. S.Nagy Katalin 

   

  egyetemi tanár

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  Rajkó Andrea

   

  egyetemi adjunktus

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A középiskolai művészettörténet, rajz- és vizuális kultúra oktatás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  Jártasság a képzőművészet történetében, a képi nyelv elsajátítása

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Bevezetés a művészettörténetbe. A képzőművészekről és a képzőművészetről

  2. Kezdetek a barlangfestészetről, sziklarajzokról. A képmás varázsereje. Rituális maszkok, faragott képek. Stonehenge.

  3. Babilonia és Assziria. A mezopotámiai emlékművek, domborművek. Sumer emlékművek.

  4. Egyiptom a piramisok országa. Falfreskók, fafaragások a sírokban. Fáraó képmások. Múmiák.

  5. Ehnaton és Nofretete. Az egyiptomi XVIII-dik dinasztia új vallása és művészete. Tell-el-Amarna. Tutanhamon.

  6. Kréta. Minotaurusz és a labirintus. Lakóházak, falfreskók. A tirai ásatások.

  7. A görögök művészete Kr.e. VII. századtól a Kr.u. V-dik századig. Templomok, márványszobrok. Feketealakos vázák, vörösalakos vázák. Pheidiasz. A Parthenón, az Akropolisz.

  8. A görög hitvilág és a szobraik. Bronzszobrok. Praxitelés. A helenisztikus művészet. A pompei falfestmények.

  9. Római művészet. Diadalívek, császárszobrok. A római Pantheon. A világhódító Róma. Róma bukása.

  10. A zsidók és keresztények művészete időszámításunk első négy századában. A budhisták.

  11. A kereszténység államvallás. Templomok, bazilikák. Mozaikok, freskók. Róma és Bizánc az V-XIII. századig. Az út kettéválik.

  12. Kína és az iszlám művészet a II-XIII-dik századig.

  13. A román kor művészete. Miniaturák, kézzel írott és festett evangeliáriumok. Kolostorok.

  14. A gótika. A gótikus katedrálisok. Chartres. Üvegablakok, miniaturák.

  15. Giotto és a padovai freskók. Peter Parlen önarcképe. Kora reneszánsz. Jan van Eyck genti szárnyas oltára, Az Arnolfini házaspár.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás, vetített képekkel

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: az előadások 70%-ának látogatása, félévközi két műelemzés.

  b.       A vizsgaidőszakban: a vizsga kiváltható saját készítésű munkákkal és valamelyik előadáshoz kapcsolódó dolgozattal.

  c.              Elővizsga: nincs

   

  11. Pótlási lehetőségek

  megbeszélés szerint

  12. Konzultációs lehetőségek

  fogadóórában

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  E.H.Gombrich: A művészet története, Glória Kiadó, 2002.

  S.Nagy Katalin: Önarcképek, a művész szerepváltozásai Palatinus Kiadó, 2001.

  A ’80-as évektől megjelent szakirodalom használható!!!

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra4
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése28
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés60
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. S.Nagy Katalin 

   

  egyetemi tanár

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék