Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Public Policy - szabályozáspolitika a neten

  A tantárgy angol neve: Public Policy - Regulation Policy on the Net

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT431312   2/0/0/f 2  
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Bodó Balázs

   

  adjunktus

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  angol nyelvű szövegek feldolgozásának képessége követelmény

  7. A tantárgy célkitűzése

  Úgy tűnik, mintha a hálózatba kapcsolt digitális eszközök mindennapivá válása radikálisan és visszavonhatatlanul átrendezné a kulturális javak: szövegek, filmek, képek, zenék termelésének, elosztásának technológiai, jogi, gazdasági szabályait. Ennek talán az a leginkább szembetűnő jele, hogy az elmúlt években egyre látványosabb és nehezebben tolerálható feszültség ébredt az interneten kiforrt normák, szabályok, technológiák és a jelenlegi, egy korábbi mediális környezetre optimalizált jogi és gazdasági infrastruktúra között.

   A kurzus célja ennek a feszültségnek a körbejárása és megértése: annak végiggondolása, hogy jogi és gazdasági értelemben miben új az új média és miben hasonlít a korábbi mediális rendszerekhez? Van-e szükség, és ha igen, milyen pontokon, a jelenlegi szabályozási környezet megváltoztatásához? Hogyan működik egy ilyen szabályozási környezet az elméletben és a gyakorlatban? Mik a legégetőbb problémák ma az internet körül, és milyen alternatívákat találunk az orvoslásukra?

  8. A tantárgy részletes tematikája 1. óra (09/26) Bevezetés a médiaszabályozás alapfogalmaiba  Lessig, Larry: CODE 2.0, Part One „regulability”. Elérhető az interneten: http://www.eu.socialtext.net/codev2/index.cgi?part_one_regulability

   2.   Gálik Mihály - Polyák Gábor: Médiaszabályozás, KJK- Kerszöv, 2005, 1 Fejezet A médiaszabályozás alapjai (webmappa)

  2. óra (10/3): A szellemi alkotások alapvető szabályozási kérdései I.

   Joseph E. Stiglitz: PUBLIC POLICY FOR A KNOWLEDGE ECONOMY, The World Bank, http://www.worldbank.org/html/extdr/extme/knowledge-economy.pdf

  Siva Vaidhyanathan, “Afterword—Critical Information Studies: A Bibliographic Manifesto

   Coombe R J, The Cultural Life of Intellectual Properties, Duke Univ. Press, 1998

    

  Introduction (webmappa)

   

  3. óra (10/10): A szellemi alkotások alapvető szabályozási kérdései II.

   

  1. Sterling, J. A. L.: Creator's Right and the Bridge Between Author's Right and Copyright.  IIC 1998 Heft 03 (webmappa)

    

  2. Jaszi, Peter: On the Author Effect: Contemporary Copyright and Collective Creativity. Cardozo Arts and Entertainment 10:279.

    

  3. Hugenholtz, Berndt: A nagy copyright-rablás. http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/hu_final.pdf

    

   4.  óra (10/17) A szerzői jog és gyökerei I.

   

  1. Woodmansee M, Jaszi P (eds): The construction of Authorship, Duke Univ. Press, 1994

    

  2. Lucien Febvre & Henri-Jean Martin, The Coming Of The Book: The Impact Of Printing 1450-1800, London, NLB, 1976

    

  4, 7. fejezet (webmappa)

   

  1. Bracha, Oren: Owning Ideas: History of Intellectual Property in the United States (S.J.D. Diss. Harvard Law School June 2005

    

  Chapter I: Patents English and Colonial Origins, http://obracha.net/oi/OI2.pdf

   

   5.  óra (10/24) A szerzői jog és gyökerei II.

   

  1. Mark Rose: Authors and Owners, The invention of Copyright, Harvard University Press, 1994.

    

  1-2. fejezet (webmappa)

   

  1. Ginsburg, Jane: A Tale of Two Copyrights: Literary Property in Revolutionay France and America. Revue Internationale du Droit D’Auteur 1/1991.

    

  http://www.compilerpress.atfreeweb.com/CWCW%20Articles/Ginsberg%20Tale%20of%20Two%20Copyrights%20TLR%201990.htm

   

   6. óra (10/31):  A szerzői jog gazdaságtana I.

   

   Landes, William M. and Posner, Richard A. (1989), ‘An Economic Analysis of Copyright Law’, 18 Journal of Legal Studies, 325-363. (link)

   

  1. Plant Arnold (1934), ‘The Economic Aspects of Copyright in Books’, 1 Economica 167 (link)

    

  2. Hurt, Robert M. and Shuchman, Robert M. (1966), ‘The Economic Rationale of Copyright’, 56 American Economic Review Papers and Proceedings, 421- 432. (link)

    

  3. Breyer Stephen (1970), “The Uneasy Case for Copyright: A Study of Copyright in Books, Photocopies, and Computer Programs”. Harvard Law Review 84 (2): 281–355. (link)

    

  1. Mark S. Nadel: Questioning The Economic Justification For Copyright (link)

    

  2. Gunnar W.G. Karnell: The Berne Convention Between Author’s Rights and Copyright Economics – An International Dilemma IIC 1995/2. (webmappa)

    

  3. Frank I. Michelman: Property, Utility and Fairness: Comments on  the Ethical Foundations of „Just Compensation” Law. Harvard Law Review 1967/6.

    

  4. Akerlof – Arrow – Bresnahan (stb.): The Copyright Term Extension Act of 1998: An Economic Analysis.

    

  5. Peter Drahos: Bilateralism in Intellectual Property

    

  http://www.maketradefair.com/assets/english/bilateralism.pdf

   

   7. óra (11/14):  A szerzői jog gazdaságtana II.

   

   Hal R. Varian, Pricing Information Goods (June 15, 1995), http://www.sims.berkeley.edu/~hal/Papers/price-info-goods.pdf

   

  1. Benkler Yochai (Nov 2000), An unhurried view of private ordering in information transactions, 53, Vanderbilt Law Review; pp-2063-2080

    

  http://www.benkler.org/UnhurriedView.pdf

   

  1. Lemley, Mark A. and McGowan, David, “Legal Implications of Network Economic Effects” . 86 Cal. L. Rev. 479, 1998 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=32212

    

  2. Anderson, Chris: Hosszú farok, HVG könyvek 2007

    

  3. Stephen P. King, Ryan Lampe: Network externalities, price discrimination and profitable piracy, Information Economics and Policy 15 (2003) 271–290 (webmappa)

    

   

   

  8. óra (11/21): A klasszikus és információs közjavak elmélete és gyakorlata I.

   

   Hess Charlotte, Elinor Ostrom: Ideas, Artifacts, and Facilities: Information as a Common-Pool Resource, In: Law and Contemporary Problems, Vol. 66 (Winter/Spring 2003), Numbers 1 & 2

   

  1. Sunstein Cass R, Ullmann-Margalit Edna: Solidarity Goods, Journal of Political Philosophy Volume 9 Page 129 - June 2001 (link)

    

  2. John Clippinger and David Bollier: A Renaissance of the Commons - How the New Sciences and Internet Are Framing A New Global Identity and Order (link)

    

  3. Pamela Samuelson, Mapping the Public Domain: Threats and Opportunities, Law and Contemporary Problems, Vol. 66, Winter-Spring 2003

    

  9. óra (11/28): A klasszikus és információs közjavak elmélete és gyakorlata II. 

   

  1. Boyle, James, "The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain" . Law and Contemporary Problems, Vol. 66, Winter-Spring 2003 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=470983

    

  2. Benkler, Y. (2006). The wealth of networks : how social production transforms markets and freedom. New Haven, Yale University Press.

    

   

   

  10. óra (12/5) Copynorms: a szerzői jog 90 utáni alternatívái I.

   

  1. Schultz, Mark F., “Copynorms: Copyright and Social Norms” (September 27, 2006). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=933656

    

  2. Feldman, Yuval and Nadler, Janice, “Expressive Law and File Sharing Norms” (September 6, 2005). Northwestern Public Law Research Paper No. 05-18 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=799364

    

  3. Strahilevitz, Lior, “Charismatic Code, Social Norms, and the Emergence of Cooperation on the File-Swapping Networks” . Virginia Law Review, Vol. 89, 2003 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=329700

    

   

   

  11. óra (12/12) Copynorms: a szerzői jog 90 utáni alternatívái II.

   

   Anand, Bharat and Galetovic, Alexander: Strategies that work when property rights don’t, Intellectual Property and Entrepreneurship, Volume 15, 261-304 (link)

   

  1. Liebowitz Stan J., Watt Richard (2006): How To Best Ensure Remuneration For Creators In The Market For Music? Copyright And Its Alternatives, Journal Of Economic Surveys Vol. 20, No. 4 (link)

    

  2. Schultz, Mark F., “Fear and Norms and Rock & Roll: What Jambands Can Teach Us about Persuading People to Obey Copyright Law” . Berkeley Technology Law Journal, Vol. 21, p. 651, 2006 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=864624

    

   

   

  12. óra: A peer production networks elmélete és gyakorlata I.

   

  1. Hars Alexander, Ou Shaosong (2001): Working for Free? – Motivations of Participating in Open Source Projects, Proceedings of the 34th Hawaii International Conference on System Sciences

    

  2. International Institute of Infonomics (June 2002): Free/Libre and Open Source Software: Survey and Study, University of Maastricht, The Netherlands Berlecon Research GmbH, Berlin, Germany (link)  

    

  13. óra: A peer production networks elmélete és gyakorlata II.

   

   Yochai Benkler: The wealth of networks : how social production transforms markets and freedom (link)

   

  1. A Szerzői Jogi Szakértő Testület 5/2006-os szakvéleménye.

    

  www.hpo.hu

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények  Az értékelés a következő szempontok alapján fog történni:

   

   -          Órai aktivitás: 50%

   

  -          Félévközi referátum: 50%

   

  11. Pótlási lehetőségek pót ZH
  12. Konzultációs lehetőségek hetente a fogadóóra időpontjában
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Lásd a tematikában
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Bodó Balázs

   

  adjunktus

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék