Hulladékgazdálkodás

A tantárgy angol neve: Waste Management

Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
BA-BSc-MA-MSc képzések szab.vál. tárgya
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT42A008   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bartus Gábor,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.kornygazd.bme.hu/oktatas/bsc/a008/a008-hulladekgazdalkodas/
4. A tantárgy előadója Dr. Bartus Gábor, egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Környezetgazdaságtan, környezeti jog, mikroökonómia.
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott a Környezetgazdaságtan (BMEGT 42-1713 vagy BMEGT 42-A001 vagy –A004 vagy –A011) kurzus előzetes teljesítése.

7. A tantárgy célkitűzése Szemléltetni a környezetgazdaságtani elméletek alkalmazási lehetőségeit konkrét problémákra, jelen esetben a hulladékokkal kapcsolatosakra. Bemutatni az aktuális hulladékgazdálkodási problémákat, a hulladékgazdálkodás cél- és eszközrendszerét. Bemutatni és értékelni a terület Európai Uniós és magyar szabályozási gyakorlatát.
8. A tantárgy részletes tematikája

(1)   Bevezetés, a hulladékokkal kapcsolatos problémák áttekintése.

(2)   A hulladékokkal kapcsolatos problémák általános gazdasági-társadalmi okai.

(3)   A hulladék fogalma, a hulladékok csoportosítása.
Az integrált hulladékgazdálkodás (IHG) fogalma.

(4)   Az IHG eszközei: rendezett lerakás, hulladékégetés, hasznosítás és megelőzés.

(5)   Az IHG tervezése.

(6)   Az IHG alapvető közgazdasági kérdései. A hulladéktermelés optimális szintje. Az IHG eszközök optimális alkalmazási aránya. A szabályozás szükségessége.

(7)   A szabályozás elméleti lehetőségei a hulladékgazdálkodásban.

(8)   A szabályozás tényleges megvalósítása az Európai Unióban.

(9)     A szabályozás tényleges megvalósítása Magyarországon.

(10)  A települési hulladékgazdálkodás egyes kérdései.

(11)  Néhány példa a termelési és a veszélyes hulladékokkal kapcsolatban.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, 2 órás heti foglalkozások.
10. Követelmények Félévközi jegy: a szorgalmi időszakban megírt két zh eredményei alapján.
11. Pótlási lehetőségek A hatályos egyetemi TVSZ szerint, a pótlási héten.
12. Konzultációs lehetőségek

A félév elején meghirdetett rend szerint, a szorgalmi időszakban általában heti két alkalommal.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tanszéki honlapon (http://kornygazd.bme.hu/) közzétett irodalmak.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra-
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása16
Vizsgafelkészülés-
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Bartus Gábor, egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan tanszék