Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hulladékgazdálkodás

  A tantárgy angol neve: Waste Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BA-BSc-MA-MSc képzések szab.vál. tárgya
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT42A008   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bartus Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.kornygazd.bme.hu/oktatas/bsc/a008/a008-hulladekgazdalkodas/
  4. A tantárgy előadója Dr. Bartus Gábor, egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Környezetgazdaságtan, környezeti jog, mikroökonómia.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott a Környezetgazdaságtan (BMEGT 42-1713 vagy BMEGT 42-A001 vagy –A004 vagy –A011) kurzus előzetes teljesítése.

  7. A tantárgy célkitűzése Szemléltetni a környezetgazdaságtani elméletek alkalmazási lehetőségeit konkrét problémákra, jelen esetben a hulladékokkal kapcsolatosakra. Bemutatni az aktuális hulladékgazdálkodási problémákat, a hulladékgazdálkodás cél- és eszközrendszerét. Bemutatni és értékelni a terület Európai Uniós és magyar szabályozási gyakorlatát.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  (1)   Bevezetés, a hulladékokkal kapcsolatos problémák áttekintése.

  (2)   A hulladékokkal kapcsolatos problémák általános gazdasági-társadalmi okai.

  (3)   A hulladék fogalma, a hulladékok csoportosítása.
  Az integrált hulladékgazdálkodás (IHG) fogalma.

  (4)   Az IHG eszközei: rendezett lerakás, hulladékégetés, hasznosítás és megelőzés.

  (5)   Az IHG tervezése.

  (6)   Az IHG alapvető közgazdasági kérdései. A hulladéktermelés optimális szintje. Az IHG eszközök optimális alkalmazási aránya. A szabályozás szükségessége.

  (7)   A szabályozás elméleti lehetőségei a hulladékgazdálkodásban.

  (8)   A szabályozás tényleges megvalósítása az Európai Unióban.

  (9)     A szabályozás tényleges megvalósítása Magyarországon.

  (10)  A települési hulladékgazdálkodás egyes kérdései.

  (11)  Néhány példa a termelési és a veszélyes hulladékokkal kapcsolatban.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, 2 órás heti foglalkozások.
  10. Követelmények Félévközi jegy: a szorgalmi időszakban megírt két zh eredményei alapján.
  11. Pótlási lehetőségek A hatályos egyetemi TVSZ szerint, a pótlási héten.
  12. Konzultációs lehetőségek

  A félév elején meghirdetett rend szerint, a szorgalmi időszakban általában heti két alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszéki honlapon (http://kornygazd.bme.hu/) közzétett irodalmak.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása16
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Bartus Gábor, egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan tanszék