Az energiagazdálkodás környezeti menedzsmentje

A tantárgy angol neve: Environmental Management of Energy

Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
BSc szabadon választható mérnök karokra
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT42A006   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pálvölgyi Tamás,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.kornygazd.bme.hu/oktatas/bsc/a006/a006-az-energiagazdalkodas-kornyezeti-menedzsmentje/
4. A tantárgy előadója Dr. Pálvölgyi Tamás, egyetemi docens, Környezetgazdaságtan tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment, energetikai alapismeretek.
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs.
7. A tantárgy célkitűzése Ismeretátadás és szemléletbővítés a fenntartható energiagazdálkodás hazai és nemzetközi gyakorlatáról.
8. A tantárgy részletes tematikája

Témakörök: A világ energetikai helyzete, tendenciák; Magyarország energetikai helyzete, tendenciák;Energetikai életciklus elemzés;Megújuló energiahordozók hasznosításának hazai lehetőségei I.-II.; Az energetika üzleti modellje I.-II.; Energiatakarékossági, megújulós támogatások, hazai és EU-s forrásokból; A különböző energiahordozók környezeti hatásainak fenntarthatósági szemléletű elemzése; Az energetika és a környezetvédelem állami intézményrendszere; A klímavédelem energetikai összefüggései.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: (házi feladat, beszámoló, zárthelyi): 2 zárthelyi

b. A vizsgaidőszakban: (a vizsgajegy megállapításának módja) szóbeli vizsga

c. A kedvezményes tanulmányi rend keretében –  a TVSZ 19§ alapján – a tantárgy teljesítésének feltételei:

1.      legkésőbb a félév második hetének végéig a Hallgató írásban kezdeményezi a tantárgy kedvezményes tanrend keretében történő teljesítésének egyeztetését az Oktatóval,

2.      legkésőbb a félév harmadik hetének végéig a Hallgató igazolást nyújt be a számára engedélyezett kedvezményes tanulmányi rend feltételeiről az Oktatónak.

3.      legkésőbb a félév negyedik hetének végéig az Oktató – a Hallgató kezdeményezése alapján – meghatározza a tantárgy teljesítésének követelményeit és erről tájékoztatja a Hallgatót.

 

 

11. Pótlási lehetőségek TVSZ alapján
12. Konzultációs lehetőségek Az oktató fogadóidejében, www.kornygazd.bme.hu
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Eladások során kerül megadásra.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra21
Félévközi készülés órákra15
Felkészülés zárthelyire14
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés-
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Pálvölgyi Tamás, egyetemi docens, Környezetgazdaságtan tanszék