Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az energiagazdálkodás környezeti menedzsmentje

  A tantárgy angol neve: Environmental Management of Energy

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BSc szabadon választható mérnök karokra
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT42A006   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pálvölgyi Tamás,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.kornygazd.bme.hu/oktatas/bsc/a006/a006-az-energiagazdalkodas-kornyezeti-menedzsmentje/
  4. A tantárgy előadója Dr. Pálvölgyi Tamás, egyetemi docens, Környezetgazdaságtan tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment, energetikai alapismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs.
  7. A tantárgy célkitűzése Ismeretátadás és szemléletbővítés a fenntartható energiagazdálkodás hazai és nemzetközi gyakorlatáról.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Témakörök: A világ energetikai helyzete, tendenciák; Magyarország energetikai helyzete, tendenciák;Energetikai életciklus elemzés;Megújuló energiahordozók hasznosításának hazai lehetőségei I.-II.; Az energetika üzleti modellje I.-II.; Energiatakarékossági, megújulós támogatások, hazai és EU-s forrásokból; A különböző energiahordozók környezeti hatásainak fenntarthatósági szemléletű elemzése; Az energetika és a környezetvédelem állami intézményrendszere; A klímavédelem energetikai összefüggései.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: (házi feladat, beszámoló, zárthelyi): 2 zárthelyi

  b. A vizsgaidőszakban: (a vizsgajegy megállapításának módja) szóbeli vizsga

  c. A kedvezményes tanulmányi rend keretében –  a TVSZ 19§ alapján – a tantárgy teljesítésének feltételei:

  1.      legkésőbb a félév második hetének végéig a Hallgató írásban kezdeményezi a tantárgy kedvezményes tanrend keretében történő teljesítésének egyeztetését az Oktatóval,

  2.      legkésőbb a félév harmadik hetének végéig a Hallgató igazolást nyújt be a számára engedélyezett kedvezményes tanulmányi rend feltételeiről az Oktatónak.

  3.      legkésőbb a félév negyedik hetének végéig az Oktató – a Hallgató kezdeményezése alapján – meghatározza a tantárgy teljesítésének követelményeit és erről tájékoztatja a Hallgatót.

   

   

  11. Pótlási lehetőségek TVSZ alapján
  12. Konzultációs lehetőségek Az oktató fogadóidejében, www.kornygazd.bme.hu
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Eladások során kerül megadásra.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra21
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Pálvölgyi Tamás, egyetemi docens, Környezetgazdaságtan tanszék